Project in gebiedsplan 2019
Idee

Kwaliteitsimpuls Haven IJburg

Geplaatst op 29 oktober 2018, 16:52 uur
Dit project is ingediend als voorstel voor het Gebiedsplan 2019 - IJburg en Zeeburgereiland

VOORLOPIG BESLUIT: Dit project wordt opgenomen in het concept Gebiedsplan 2019 - IJburg en Zeeburgereiland

Ondernemers in de haven van IJburg hebben samen met vastgoedeigenaren een ondernemersvereniging opgericht, en streven naar de totstandkoming van een Bedrijveninvesteringszone (BIZ) in 2019. Vanuit de BIZ zullen zij samen met alle partners in het gebied werken aan kwaliteitsverbetering van de openbare ruimte en verlevendiging van het gebied. Concrete plannen die de BIZ wil uitwerken, zijn:
- de verbinding met de rest van IJburg verstevigen;
- de bereikaarheid per auto en fiets verbeteren en onderzoek doen naar mogelijkheden om de Krijn Taconiskade in de zomermaanden autoluw te maken;
- gezamenlijk promotieacties organiseren;
- activiteiten organiseren op feest- en themadagen;
- nautisch toerisme spreiden;
- mogelijkheden verkennen voor een zwemsteiger, shared spaces, kunstwerken in de openbare ruimte en vergroening.

Om bovengenoemde ambities te verwezenlijken, wordt een straatmanager ingeschakeld.

Toelichting

Dit voornemen sluit aan op de ambities van IJburg rond het thema duurzaam toerisme. Het heeft bovendien een relatie met het project ‘Impuls buurteconomie’.

Gewenst resultaat - Een mooie, gezellige, groene en levendige haven.
Bijdrage aan de prioriteiten:
Hoort bij doelstelling Meer toerisme en recreatie uit de stad naar IJburg trekken (?)
Deel dit:
1 project-update

Marcia van der Hart - Simon

16-sep-2019 17:48
Project volgens planning

In het afgelopen jaar is in de Haven van IJburg een BIZ ingesteld. De ondernemers en vastgoedeigenaren in de Haven werken samen om de Haven van IJburg tot een prettige verblijfsplek op IJburg te maken. Een omgeving voor bewoners van IJburg maar ook voor bezoekkers aan IJburg waar je graag naar toe g Lees meer

0

Open de update in eigen pagina
3 reacties

Melissa Diaz

Ja
za 3 november 2018 08:37

Linda Vosjan

Ja
ma 26 november 2018 09:52

Kees Hoffman

Een grote ergernis rond de haven is de grote hoeveelheid zwerfvuil met name ook in het water. Nu is de gemeente van plan om grof afval plaatsen te markeren op diverse plaatsen rond de haven. Lijkt mij een heel slecht plan als we de buurt willen 'upgraden' . Lees meer
vr 4 oktober 2019 17:36
Wil je reageren? Meld je dan aan.