Project in gebiedsplan 2019

Bespreekbaar en zichtbaar maken van seksuele en genderdiversiteit (vervolg)

Geplaatst op 17 oktober 2018, 15:59 uur
Dit project is ingediend als voorstel voor het Gebiedsplan 2019 - IJburg en Zeeburgereiland

VOORLOPIG BESLUIT: Dit project wordt opgenomen in het concept Gebiedsplan 2019 - IJburg en Zeeburgereiland

ARGUMENTATIE:

In 2018 heeft de stichting Sex Matters in samenwerking met het IJburg College, Dynamo Jeugdwerk en andere partners gesprekken en activiteiten georganiseerd over jong zijn en jezelf kunnen zijn op IJburg. Het project is enthousiast ontvangen. Vooral de Movienight in de kapel op Blijburg, waar jongeren een zelfgemaakte film over diversiteit op IJburg vertoonden, was een groot succes.

Zowel de jongeren als de partners hebben aangegeven dat seksuele en genderdiversiteit belangrijk thema's zijn op IJburg en dat het project een vervolg moet krijgen. Sex Matters wil daarom in 2019 opnieuw met IJburgse jongeren in gesprek over seksualiteit, mannelijkheid, vrouwelijkheid, discriminatie en ‘anders zijn’. Het voornemen is om dat te doen aan de hand van door de jongeren gemaakte foto’s. Ook dit jaar is het IJburg College erbij betrokken.

Ook is het de bedoeling dat de Pre-Pride van Alle Kleuren Oost in 2019 op IJburg plaatsvindt.

Gewenst resultaat - Meer begrip tussen jongeren die verschillen in achtergrond, seksuele oriëntatie en/of genderidentiteit.
Bijdrage aan de prioriteiten:
Hoort bij doelstelling Meer voorzieningen, programmering en zorg voor de jeugd (?)
Financiële dekking:
  • Gebiedsbudget: 4.200,00 - deels gebiedsbudget, deels stadsdeelbudget?
Deel dit:
1 project-update

Simone Lamme

16-sep-2019 14:19
Project afgerond

Onder de naam 'Hartje IJburg' heeft Sex Matters zes events georganiseerd waarbij jongeren met elkaar in gesprek gingen over liefde, relaties, seksualiteit en seksuele en genderdiversiteit. De events vonden plaats bij snackbar the Family, Girls Forward, de voetbalvereniging, SET, Lolaland en the Kitc...

Lees meer

0

Open de update in eigen pagina