Project   

Amsterdamse Aanpak Statushouders

J
V
Geplaatst op 3 april 18, 14:30 uur

Statushouders zijn vluchtelingen die de asielstatus hebben gekregen. De gemeente Amsterdam wil deze statushouders zo snel mogelijk een plek geven in de maatschappij. Dit doen de gemeente door statushouders snel naar werk, opleiding of ondernemerschap te begeleiden. Als dit (nog) niet kan, volgt eerst begeleiding naar zorg of participatie. Hier is een nieuwe aanpak voor ontwikkeld.

Zo vroeg mogelijke begeleiding

De nadruk ligt op snelle begeleiding naar werk of opleiding, samen met inburgering. Dat probeert de gemeente al te doen als de statushouder nog in het asielzoekerscentrum in Amsterdam wonen. Maatwerk is het sleutelwoord. De gemeente werkt met een intensieve, persoonlijke, duurzame en integrale aanpak voor deze nieuwe Amsterdammers. De aanpak bestaat uit ondersteuning bij onder andere, werk, opleiding, ondernemerschap, participatie, inburgering en  taal. De gemeente zet hiervoor speciaal getrainde klantmanagers in, ondersteund door jobhunters. Zij zijn speciaal getraind om statushouders te begeleiden.


Werk of stageplek?
Heeft u een baan, stageplek of ander initiatief waarmee u statushouders aan werk kunt helpen? Stuur een mail naar aanpakstatushouders@amsterdam.nl 

Foto