Project   

Meetup 13A

J
V
Geplaatst op 3 april 18, 14:26 uur

Op de Daguerrestraat kavel 13A, is begin 2018, woningcorporatie de Alliantie met de bouw van tijdelijke huisvesting voor ongeveer 180 jongeren, studenten en statushouders. Deze ontwikkeling heeft veel los gemaakt in de buurt.

Inmiddels zijn de bewonersbijeenkomsten over de bouwplannen afgerond. De eerste bewoners nemen naar verwachting 25 mei 2018 hun intrek in het gebouw.

Stadsdeel Oost is voor de zomer gestart met de zogenoemde Meetups 13A. Dit zijn terugkerende bijeenkomsten in de buurt waar iedereen kan binnenlopen.

Toelichting:

Meetup 13A is een platform:

1. voor het delen van informatie door professionals; eerst onder andere over de voortgang van de bouw, de openbare ruimteplannen, wonen in het blok (beheerconcept) en het sociaal programma. Na oplevering van het gebouw zal het met name gaan over beheer en veiligheid.

2. voor bewoners/ondernemers om vragen te stellen; aan elkaar en aan professionals.

3. voor bewoners/ondernemers om initiatieven/ideeën voor/met de nieuwe bewoners en de buurt te pitchen en hiervoor samenwerking te zoeken.

4. Voor wat nodig is of actueel blijkt; bijvoorbeeld afgeven van signalen.

 

Voor wie?

Iedereen die belangstelling heeft voor de gang van zaken op en rond kavel 13A is welkom. Het programma wordt elke bijeenkomst aan de hand van de actualiteit opgesteld.

 

Terugblik Meetups 13A

De afgelopen Meetups gemist? U kunt de verslagen terugvinden op www.amsterdam.nl/ijburg onder de kop ‘Tijdelijke huisvesting Daguerrestraat’-Meetups 13A. Ook IJburgTV heeft items gemaakt die op dezelfde pagina te bekijken zijn

 

Aanmelden Meetups

Bent u geïnteresseerd in het bijwonen van de Meetups 13A? Dan kunt u uw contactgegevens doorgeven via E: Gebiedsteamijburg.zeeburgereiland.SDO@amsterdam.nl . U wordt dan via de mail uitgenodigd.

Ook voor vragen en/of opmerkingen kunt u dit emailadres gebruiken. Meer informatie is ook te vinden op www.amsterdam.nl/projecten/daguerrestraat

Heeft u vragen over de huisvesting? Mail dan naar E: huisvestingvluchtelingen@amsterdam.nl

Foto