Project in gebiedsplan 2018

#Werkenwerkt Statushouders en Jongeren

Geplaatst op 25 september 2017, 22:16 uur
Dit project is ingediend als voorstel voor het Gebiedsplan 2018 - IJburg en Zeeburgereiland
VOORLOPIG BESLUIT:
Dit project wordt opgenomen in het concept Gebiedsplan 2018 - IJburg en Zeeburgereiland

ARGUMENTATIE:
Dit project stimuleert samenwerking tussen ondernemers op IJburg en schept kansen voor jongeren en statushouders op IJburg en Zeeburgereiland. Het geeft invulling aan de participatiedoelstelling voor statushouders en maakt deel uit van het maatschappelijk programma voor deze doelgroep.

Na het succes van het Werkenwerkt programma van WhatsupIJburg in samenwerking met met de winkeliersvereniging IJburg, waarin IJburgse jongeren werden gekoppeld aan ondernemers op IJburg, is er nu een #werkenwerkt 2.0. Dit programma richt zich op de komst van statushouders en jongeren. Dit project is opnieuw in samenwerking met Biolicious en de IJburgse Winkeliersvereniging. Door de statushouders en jongeren aan het werk te zetten hebben zij niet alleen een dagbesteding maar leren zijn ook meteen de IJburgse ondernemers kennen en zo weer de IJburgse bewoners. Dit project stimuleert samenwerking tussen ondernemers op IJburg en schept kansen voor jongeren en statushouders op IJburg en Zeeburgereiland. Het geeft invulling aan de participatiedoelstelling voor statushouders en maakt deel uit van het maatschappelijk programma voor deze doelgroep. 

Toelichting

Gedurende het Werkenwerkt 2.0 programma worden er workshops gegeven, Tijdens de workshops kan er dieper worden ingegaan op de thema’s rondom de statushouder en kunnen de statushouders en jongeren aan elkaar gekoppeld worden om elkaar op het werken en leren te ondersteunen. De activiteit zal worden ingevuld door verschillende organisaties die expertise hebben in de thematiek.

Focus ligt niet alleen op werk, en ontplooiing in de skills als teamwork, communicatie, oplossingsgericht werken en conflictmanagement, maar juist ook op verbinding, leren van de taal en je welkom en onderdeel voelen in een community.

Community

Graag willen we een brug te slaan tussen statushouders/studenten en de community (gemeenschap). Hierbij vinden we het belangrijk dat er inclusie en betrokkenheid  is met verschillende gemeenschappen. We willen faciliteren dat er connectie is met de gemeenschap. Denk hier aan de statushouders/studenten met bewoners, statushouders met winkeliers, jongeren met ondernemers, maar ook jonge studenten met andere jongeren.

Thema’s waar de statushouders/studenten tijdens het programma aan werken zijn:

Werk
Stage
Dagbesteding
Nuttig voelen
Taal leren
Onderdeel voelen van IJburg
Eigen expertise inzetten
Professionele houding
(Intrinsieke) Motivatie
Toekomst

Samenwerking

Het is een must om samen te werken met bestaande organisaties die wat te bieden hebben op gebied van dagbesteding , stage en werk zo ontstaat er een –actievere en zichtbare samenwerking.

Potentiele Samenwerking partners in dit project zijn:

Jongerenloket
Dynamo
Streetcorner
Hvo Querido
Winkeliers vereniging IJburg
ROC top ( Naomi )
Pizzeria Steakhouse
Biolicious
Kidsarts
Pedjagym

Samenwerking met winkeliers & ondernemers

WhatsupIJburg is aan het investeren in nieuwe samenwerkingen op IJburg. De contacten met winkeliers en ondernemers, die zich ook maatschappelijk willen inzetten op IJburg, zijn interessante sponsors en samenwerkingspartners voor WhatsupIJburg de toekomst. Er zal met de verschillende nieuwe organisaties komend jaar worden gesproken om te kijken naar samenwerkingsverbanden. De winkeliersvereniging IJburg met Pien van Biolicious als trekker  is een voorloper en heeft middels een intentie verklaring stage, dagbesteding  en werkplekken toegezegd voor de statushouders en studenten.

Programma

Het programma loopt vanaf het moment dat de statushouders/studenten komen wonen op IJburg in 2018.De eerste twee maanden zullen gebruikt worden voor de werving en voorbereiding, waarin aansluiting wordt gezocht bij statushouders/studenten.

Thema’s
Stage / Werk /Dagbesteding
Identiteit
Verbinding met de wijk
Zinvolle laagdrempelig dagbesteding
Ondernemerschap
Coaching
Veiligheid / Overlast

 

 

Doelgroep
Jongeren, 11-22 jaar, Volwassenen, Senioren
Gewenst resultaat 
Statushouders en jongeren hebben een dagbesteding en leren tegelijkertijd de IJburgse ondernemers en bewoners kennen.
Statushouders kunnen door te werken sneller de nederlandse taal leren en zo sneller integreren op IJburg en onderdeel worden van de IJburgse Community.
Init.
Bijdrage aan de prioriteiten:
Hoort bij doelstelling 
Dialoog en Verbinding (?)
Deel dit:
Laatste 2 projectupdates

Safoan Mokhtari

Project volgens planning

het werkenwerkt project loopt volgens planning ism met de jobhunters van de WPI. Er zijn al 2 plaatsingen en samen met de WPI organiseren we op kort termijn een infobijeenkomst met de betrokken ondernemers. Omdat de bewoners van de Set nog niet allen een intake hebben gehad kijken we of we nu ook n... lees meer
0
Open de update in eigen pagina

Safoan Mokhtari

Project volgens planning

We zijn inmiddels gestart met de fase 2 van de Ijburgse Aanpak (#Werkenwerkt). Zijn nu in gesprek met de WPI en de gemeente Amsterdam om de koers te bepalen voor 2019. In 2018 hebben de projectleiders Safoan en Pien met de IJburgse aanpak de Ijbuger van het jaar prijs gewonnen.
0
Open de update in eigen pagina
3 reacties

Safoan Mokhtari

ma 25 september 2017 22:27
Ja

Linda Vosjan

di 26 september 2017 21:37
Ja

Pien Thate

ma 27 november 2017 12:27
Beetje laat...JA