Project   

Vrienden van het Diemerpark

A
geplaatst op 15 december 11, 11:25 uur

Vereniging Vrienden van het Diemerpark wil het ruige, natuurlijke karakter van het Diemerpark beschermen en het park mens- en diervriendelijk houden. We…
… geven voorlichting over de dieren, planten, activiteiten en ontwikkelingen in het park. Via Facebook bieden we een platform waar parkbezoekers informatie en meningen uitwisselen. We organiseren ook vogelwandelingen.
… zijn bezig met natuurbeheer, zoals onderhoud van ijsvogelwanden en doen mee met waarnemingen en tellingen om de natuurontwikkeling vast te leggen.
… proberen invloed uit te oefenen op besluiten over het park. We doen voorstellen om voorzieningen te laten aansluiten bij het karakter van het park.

Toelichting:

Iedereen die de doelstelling van de vereniging onderschrijft, kan lid worden. De kosten voor het lidmaatschap bedragen € 5,- (méér mag ook) per gezin/huishouden. Aanmelden als lid, sympathisant of donateur kan via email: VriendenVanHetDiemerpark@gmail.com. Het lidmaatschapsgeld kan worden overgemaakt op rek. nr. NL18TRIO0254484840 t.n.v. Vrienden van het Diemerpark. Meer info: www.vriendenvanhetdiemerpark.nl

Foto