project   

IJburg Schoon

A
geplaatst op 18 februari 17, 21:17 uur, door Lieneke Koornstra - de Doelder

IJburg een leuke Amsterdamse wijk? Jazeker! Een gezellig stukje Amsterdam? Ja ook! Een vieze stadswijk? Ja, helaas.
Ik erger me al langere tijd aan de enorme hoeveelheid zwerfvuil die er ligt. Nu is mijn motto dat je als je je ergert twee dingen kunt doen: in geval je er zelf niets aan kunt veranderen je verbazen, in geval je er zelf wel iets aan kunt doen er verantwoordelijkheid voor nemen. En dus wandel ik regelmatig rond met een vuilgrijper.

Hoeveel vuilniszakken ik sinds medio november 2016 heb gevuld? 68!
Op sommige plekken kan ik, nadat ik er drie dagen eerder was, alweer een halve zak vullen.

Wat ik zo allemaal opruim?
Blikjes. Plastic flesjes. Plastic zakjes (soms met hondenpoep erin). Patatbakjes. Sigarettendoosjes. Snoeppapiertjes. Wegwerpbekers. Bananen- en sinaasappelschillen. Lachgaspatronen. Ballonnen. Stukken karton. Piepschuim. Reclamefolders. Zelfs condooms en babyluiers.
Veel van dit zwerfvuil doet er jaren over om te vergaan, plastic en piepschuim vergaan nooit. Vanaf IJburg waait er veel het IJsselmeer in, als toevoeging aan de plastic soep. Arme vogels! Arme (wal)vissen! En uiteindelijk ook arme mensenkinderen.

Reden voor mij om steun te zoeken. Wat heb ik inmiddels gedaan?

* Een pitch voor een gesprekstafel gehouden bij IJburgDroomt, IJburgDoet.

* Gesproken met een medewerker van de Stadsreiniging.

* De plaatselijke politiek schriftelijk benaderd. De VVD heeft inmiddels gehoor gegeven. Vier mensen van deze partij zijn een middag met mij meegegaan, enerzijds om te helpen, anderzijds om een beeld te krijgen. Ze schrokken zich wezenloos. En niet alleen van het vele zwerfvuil dat goed was voor negen volle vuilniszakken. Ze schrokken ook van de vele hondendrollen en van het vele afval dat mensen naast de vuilcontainers plaatsen. De VVD wil vooral inzetten op handhaving in burger met hogere boetes.

Vraag is wat we zélf kunnen doen aan voorkomen en genezen. Ideeën die geopperd zijn bij de gesprekstafel van IJburgDroomt IJburgDoet:

* maandelijkse / gezamenlijke opruimacties (ook met scholen, eventueel kampioenschappen aan verbinden)

* voorlichting op scholen (inclusief vertoon filmpjes stervende/gestorven dieren; projecten met zelf foto’s laten maken voor foto-expositie; themaweek), billboards (met foto van zwerfafval met daarbij een pakkende slogan als ‘Maar jij doet dit natuurlijk niet’; over verteringstijd divers zwerfafval)

* betrekken winkeliers/scholen/sportverenigingen

* verbod instellen op ballonnen oplaten, plastic bordjes etc.

* actie wat betreft statiegeld invoeren op blikjes, flesjes

* afvalbakken beheer

* contact met Nederland Schoon

* actiepunten richting gemeente (te weinig afvalbakken, afvalbakken met deksels, blikvangers, beschikbaar stellen vuilgrijpers e.d.)

SAMEN KUNNEN WE AFVALBERGEN VERZETTEN!

Heb je ideeën? Discussieer hier mee!
Wil je helpen? Laat het hier weten! NB: Ook als je individueel bezig bent met het opruimen van zwerfvuil, werk je toch samen :)

Aanmelden kan zowel hier als via Facebook.

foto's

13 project-updates

Lieneke Koornstra - de Doelder


Zoals beloofd een update van mijn gesprek met een medewerker van de Stadsreiniging. De volgende punten zijn aan de orde geweest:

1. OPRUIMACTIES GEZAMENLIJK
Op 25 maart is er een Landelijke Opschoondag. Het idee is hieraan mee te doen met een aantal IJburgers die het gezellig vinden om samen enkele uurtjes aan de gang te gaan. We kiezen daarbij op een vooraf aangegeven tijdstip een gezamenlijk startpunt waar vuilgrijpers, vuilzakhouders en vuilzakken beschikbaar worden gesteld. Daarna worden verschillende wegen ingeslagen en keren we op een eveneens vooraf gegeven tijdstip terug bij het startpunt om de spullen in te leveren en – voor eigen rekening – nog een drankje te drinken.

2. OPRUIMACTIES INDIVIDUEEL
Natuurlijk kunnen geïnteresseerden ook op momenten waarop het hen goed uitkomt individueel of met een medestander geregeld een eigen stukje IJburg zwerfvuilvrij maken. Dit gebeurt gelukkig ook al. Deze mensen kunnen contact met mij opnemen voor het lenen van de benodigde werkmaterialen. Zie punt 3.

3. BESCHIKBAARSTELLING VUILGRIJPERS e.d.
Stadsdeel Oost toont zich erg verheugd met dit initiatief en wil het graag faciliteren. Daarom stelt zij met genoegen het benodigde materiaal (vuilgrijpers en vuilzakhouders) beschikbaar. Dit is in de vorm van leen. In geval van een gezamenlijke opruimactie dient het materiaal diezelfde dag aan het eind weer te worden ingeleverd. In geval van individuele acties met een serieus karakter kan het materiaal langdurig worden geleend. Neem hiervoor contact op met mij door én in deze groep een reactie te plaatsen én mij een mail te sturen.

4. AFVALBAKKEN
In Amsterdam is gekozen voor afvalbakken van Puccine. Deze zijn niet afsluitbaar, tot vreugde van bepaalde vogelsoorten en tot ergernis van menig mens. Deze kwestie dient dan ook te worden aangekaart bij de raadscommissie. Ik ben voornemens dit te doen.

5. HONDENPOEP
De Stadsreiniging houdt zich niet bezig met het opruimen van hondendrollen, schonen van het groen met poepzuigers wordt derhalve niet gedaan. Alle uitwerpselen die door de baasjes niet worden verwijderd blijven dus liggen. Deze kwestie dient dan ook te worden aangekaart bij de raadscommissie. Ik ben voornemens dit te doen. Ik zal hierbij tevens attenderen op de mogelijkheid hondenpoep te gebruiken voor het opwekken van groene energie.

6. SNOEIWERKZAAMHEDEN/ZWERFVUILVERWIJDERING
De praktijk is dat snoeiwerkzaamheden niet samengaan met het verwijderen van het verwijderen van zwerfvuil op diezelfde plek. Dit komt omdat er met afzonderlijke diensten wordt gewerkt. Dit heeft meer gevolgen. Als medewerkers van de stadsreiniging constateren dat iemand een hoeveelheid huisvuil naast de containers heeft geplaatst, moeten medewerkers van de handhaving worden ingeschakeld. Dat leidt ertoe dat de zooi al is opgeruimd zonder dat er verbaliserend is opgetreden. Het werken met afzonderlijke diensten is er dus oorzaak van dat zaken niet efficiënt en effectief kunnen worden aangepakt. Deze kwestie dient dan ook te worden aangekaart bij de raadscommissie. Ik ben voornemens dit te doen.

7. BETREKKEN SCHOLEN
Er bestaan hiervoor verschillende mogelijkheden, waaronder speciale programma’s die worden verzorgd door Nederland Schoon en Recycle Valley. Wie heeft er schoolgaande kinderen en/of is werkzaam in het onderwijs bij een van de IJburgse scholen? Heel fijn als hiervoor mensen zich aanmelden om in dezen activiteiten te ontplooien, temeer omdat de ervaring leert dat het grootste deel van het zwerfvuil door kinderen van alle leeftijden op straat wordt gegooid.

SAMEN KUNNEN WE AFVALBERGEN VERZETTEN!

2-mrt-2017 11:51

Lieneke Koornstra - de Doelder


Op zaterdag 25 maart 2017 wordt de Landelijke Opschoondag gehouden. Een goed moment om samen de handen uit de mouwen te steken en afvalbergen te verzetten!

De gemeente stelt hiervoor materialen beschikbaar. Het plan is om ons die dag om 14:30 uur bij restaurant NAP te verzamelen, waar niet alleen de materialen klaar zullen liggen maar waar ons door het restaurant ook een kopje koffie/thee wordt aangeboden. Daarna gaan we aan de slag. De gemeente zorgt voor een hapje voor onderweg.Om 17:00 uur wordt iedereen weer terugverwacht bij NAP om de materialen weer in te leveren en eventueel nog wat na te praten en voor eigen rekening iets te gebruiken.

Heb je suggesties? Reageer hieronder of in de Facebookgroep IJburg Schoon.

Kom je helpen? Laat het weten, hetzij met een reactie hieronder, hetzij in de Facebookgroep IJburg Schoon.

Graag ook een berichtje over met hoeveel personen je komt en of het hier om lange of korte personen gaat.

KOM OOK IN ACTIE, OP EEN SCHOON IJBURG VOEL JE JE LEKKERDER.

6-mrt-2017 21:37

Lieneke Koornstra - de Doelder


Het gaat door: ook op IJburg doen we mee aan de Landelijke Opschoondag. Ik heb hiervoor een activiteit aangemaakt, zie daarvoor:

http://halloijburg.nl/activiteit/22695/landelijke-opschoondag

Fijn als je komt!

16-mrt-2017 16:20

Lieneke Koornstra - de Doelder


Vandaag was het Landelijke Opschoondag. Reden genoeg voor mij om hieraan niet alleen mee te doen maar ook om er gezamenlijk voor te gaan. En dus maakte ik een evenement aan. Het enthousiasme leek niet erg groot, gezien het aantal mensen dat zich opgaf mee te doen. Maar… toen ik bij NAP aankwam waar de materialen klaarlagen, stonden er wel twintig enthousiaste mensen!
We hebben de straten verdeeld en zijn in groepjes aan de gang gegaan. Helaas is mij de totale score onbekend van wat er aan vuilniszakken is gevuld want dan hadden al die zakken naar de vuilcontainers bij NAP gesleept moeten worden. Dat schiet niet op natuurlijk.
Ik was samen met twee andere vrouwen op stap en in twee uur tijd hadden we acht zakken vol. Behalve heel veel plastic, heel veel blikjes, heel veel papier en heel veel piepschuim pikten we niet alleen een inmiddels gebruikelijke babyluier op, maar ook, je bedenkt het niet, een kerstmuts, een dia en een certificaat dat op 6 oktober 1977 was behaald voor een cursus Windows 95 Basis.
Een ander groepje vond zowaar nog ergens een briefje van vijf euro. Heel sportief werd dat op tafel gelegd als deel van de betaling voor de drankjes en de bitterballen die we nog met enkele mensen nuttigden bij NAP.
Gezien het enthousiasme volgt er zeker weer zo’n opschoondag op IJburg en dan niet over een jaar maar over ± een maand.
Alle deelnemers reuze bedankt voor jullie inzet! Echt super!

25-mrt-2017 21:59

Lieneke Koornstra - de Doelder


De tijd vliegt voorbij, het leven is druk en inmiddels is het de hoogste tijd om weer een vervolg te geven aan onze gezamenlijke inspanningen om IJburg weer een beetje schoner te maken. In overleg met de gemeente heb ik hiervoor twee data gepland, te weten zaterdag 20 mei én zaterdag 24 juni. De gemeente stelt dus weer materialen beschikbaar om met elkaar aan de gang te gaan.
Tijdens de schoonmaakactie van 25 maart gingen er stemmen op om in plaats van op het Haveneiland ook eens het Steigereiland van zwerfvuil te ontdoen.
Alvorens ik met de gemeente afspraken maak over waar zij de materialen zullen afgeven, ben ik benieuwd wat de behoefte is van de mensen die enthousiast zijn om (wederom) enkele uurtjes te komen helpen met het vullen van vuilniszakken met zwerfvuil dat door anderen gelaten is als dank.
Daarna zal ik contacten leggen met een naburige horecagelegenheid als gezamenlijk afspraakpunt. Wordt het opnieuw het Haveneiland dan zal dit wederom NAP zijn, in geval de voorkeur ernaar uitgaat om ook eens op het Steigereiland aan de gang te gaan, dan zal ik Vrijburcht polsen.
Zelf denk ik weer aan een starttijd van 13:30 uur, waarna er om 17:00 uur weer gezellig kan worden geborreld en nagepraat.
Tot slot voor nu de vraag of een van de lezers van dit bericht een plek ergens op IJburg weet waar de door de gemeente uitgeleende materialen voor langere tijd kunnen staan.
Benieuwd naar jullie reacties
Lentegroet, Lieneke Koornstra

2-mei-2017 15:42

Lieneke Koornstra - de Doelder


De IJburgse Opschoondag staat op de agenda, zie voor de benodigde info:

https://halloijburg.nl/activiteit/23570/ijburgse-opschoondag

9-mei-2017 15:28

Lieneke Koornstra - de Doelder


Op 24 juni willen we weer met een groep verschillende gebieden op IJburg van het (on)nodige zwerfvuil ontdoen. Iedereen is welkom om mee te helpen! Prikstokken en ander materiaal staan zaterdag klaar bij restaurant N.A.P. En omdat die er het hele weekend staan, kunnen mensen die zaterdag tussen 14:30 uur en 17:00 uur niet in de gelegenheid zijn, er ook bijvoorbeeld ’s ochtends al mee aan de gang gaan, of zondag.
Volop kans dus voor een grote oogst!
Op zaterdag is er na gedane arbeid weer gelegenheid voor een vrijblijvend drankje voor eigen kosten.
Helaas ben ik genoodzaakt het wat betreft mijn activiteiten voor IJburg Schoon voorlopig enkel te laten bij de organisatie van schoonmaakacties. Dit omdat ander vrijwilligerswerk voorlopig een grote tijdsinvestering van mij vraagt en heeft gevraagd naast mijn normale werkzaamheden.
Dat is ook de reden dat het er helemaal bij is ingeschoten om het schoonmaakevenement van a.s. zaterdag ook aan te maken op Hallo IJburg. Gelukkig zijn er via de pagina op Facebook al enkele aanmeldingen binnengekomen. Fijn als je ook komt !

20-jun-2017 10:55

Lieneke Koornstra - de Doelder


Hieronder de tekst zoals nu in bezit van alle leden van de Raadscommissie Infrastructuur en Duurzaamheid. Zoals uit de tekst blijkt heb ik voor diverse aspecten van het probleem wat betreft zwerfafval en hotspots aandacht gevraagd. Van zowel de zijde van de Partij van de Dieren als van de VVD inmiddels een positieve reactie ontvangen.

Geachte leden van de Raadscommissie

IJburg een leuke Amsterdamse wijk? Jazeker! Een gezellig stukje Amsterdam? Ja ook! Een vieze stadswijk? Ja, helaas.

Ik ging aan de gang met een vuilgrijper. In nauwelijks twee maanden tijd zo’n 100 vuilniszakken gevuld. Op sommige plekken kon ik, nadat ik er drie dagen eerder was, alweer een halve zak vullen. Aan het soort zwerfvuil is te zien dat dit veelal veroorzaakt wordt door kinderen, jeugdigen en bouwlieden. Vanaf IJburg waait er veel het IJsselmeer in, als toevoeging aan de plastic soep. Arme vogels! Arme vissen! En uiteindelijk ook arme mensenkinderen. Maar als enkele meters na mij een groepje tieners hun plastic flesjes en chipszakjes tussen de stenen bij de Bert Haanstrakade gooit, of een dergelijk spoor achterlaat tussen de school en de supermarkt, heb ik het gevoel tegen de bierkaai te vechten.

Mij is gevraagd of ik een hotspot die zich vlak bij mijn woning bevindt, wil adopteren. Zelfs als de containers nog niet vol zijn worden er vuilniszakken naast geplaatst. Vrijwel dagelijks staan er auto’s stil om afval te dumpen. Hier is als goedwillende burger niet tegenop te boksen.
Bij Beheer Openbare Ruimte Schoon verkeren ze in dubio. Het afval verwijderen op niet ophaaldagen kan immers belonend werken voor het op elk moment op straat gooien van afval. Tja, wat is wijsheid?

In landen waar ik de afgelopen tijd ben geweest voor mijn werk en vakanties, viel het me op dat er geen afval op straat ligt. Boetes van enkele honderden euro’s blijken de remedie. De pakkans is weliswaar klein maar de angst gepakt te worden weerhoudt, omdat de gevolgen zo giga ingrijpend zijn voor de portemonnee.

Behalve voor het invoeren van torenhoge boetes pleit ik ook voor goede voorlichting over het probleem van zwerfafval en plastic soep.
Op scholen in de vorm van projecten. In openbare ruimtes met affiches. Beeldvorming moet veranderen.
Het is niet stoer troep op straat te gooien.
Het is twee keer fout om een plastic zakje gevuld met de stront van je hond in de struiken te mikken.
Zondegeld om de gemeente zwerfvuil te laten opruimen. Het geld dat dit kost, was anders besteed aan zorg, onderwijs, kunst & cultuur.
Dat moet duidelijk worden gemaakt.

Is er ook nog die rampzalige keus hier in Amsterdam voor de niet afsluitbare afvalbakken van Puccini. Eksters en kraaien trekken de inhoud er zo uit. Ook weer goed voor bende op straat.
En waarom geen aparte hondenpoepbakken plaatsen? In plaats van dat je de kakkietrap kunt doen in ieder stukje groen, kunnen de uitwerpselen van de hond een bijdrage leveren aan groene energie.
En hoe handig is het om bepaalde zaken anders te organiseren.
Nu is de praktijk dat snoeiwerkzaamheden niet samengaan met het verwijderen van zwerfvuil op diezelfde plek. Dit komt omdat er met afzonderlijke diensten wordt gewerkt.
Als medewerkers van de stadsreiniging constateren dat iemand een hoeveelheid huisvuil naast de containers heeft geplaatst, moeten medewerkers van de handhaving worden ingeschakeld. Dat leidt ertoe dat de zooi al is opgeruimd zonder dat er verbaliserend is opgetreden.
Het werken met afzonderlijke diensten is er dus oorzaak van dat zaken niet efficiënt en effectief kunnen worden aangepakt.
Inmiddels heb ik drie keer een schoonmaakactie op IJburg georganiseerd. De opkomst was alleen goed op de Landelijke Opschoondag.
Als goedwillende burger voel ik me machteloos in de aanpak van dit probleem.
Ik heb jullie nodig. IJburg heeft jullie nodig. Jullie steun, jullie meedenken.

Lieneke Koornstra - de Doelder, IJburg Schoon
25-jul-2017 16:57

Lieneke Koornstra - de Doelder


Zoalsop de Facebookpagina van IJburg Schoon aangekondigd, heb ik gesproken met Zati Yurdakul, projectleider bij de Gemeente Amsterdam die de hotspotaanpak als aandachtspunt heeft.

Duidelijk is dat de gemeente sterk inzet op adoptie van afvalcontainers. Wat houdt dit in? Op het moment dat je (liefst met meerdere mensen tegelijk) een hotspot adopteert, wordt er door de gemeente bij een melding meteen actie ondernomen om naast de containers geplaatst afval te verwijderen, zij het wel binnen hun werktijden. Betreft het ondergrondse containers, dan krijgen de adoptanten een sleutel. Daarmee kunnen ze in geval de boel is vast komen te zitten, van binnenuit een zetje geven aan het geheel.

Ik heb hierbij enkele kanttekeningen geplaatst. Allereerst dat adoptie een grote verantwoordelijkheid vraagt. Immers, de bedoeling is dat je er toch zo veel mogelijk voor zorgt dat het opgeruimd is in de omgeving van de geadopteerde containers. En ten tweede dat de gemeente, door op andere dagen dan de afvalophaaldagen huisvuil op te halen, het slechte gedrag beloont.

Derhalve heb ik ervoor gepleit dat de gemeente niet met één vaste ophaaldag maar met twee vaste ophaaldagen gaat werken, dat ze duidelijk in de directe omgeving van de afvalcontainers aangeeft wanneer mensen groot afval mogen plaatsen, dat ze containers plaatst met grotere openingen, en dat ze méér containers plaatst.

Met het soort opening van de bovengrondse containers (met die mijns inziens toch onhandige broodtrommelconstructie in plaats van een grote opening waarin je al het afval makkelijk kunt laten verdwijnen) heeft de gemeente er rekening mee gehouden dat kinderen er niet in kunnen (vallen). Aan de vormgeving valt daarom niet te tornen.
Wat betreft de vormgeving van de afvalbakken zonder klep zal er bij iemand anders aangeklopt moeten worden.

Voorts heb ik ervoor gepleit dat de gemeente gaat inzetten op bewustmaking, bijvoorbeeld via posters en reclamespotjes, en vooral ook op scholen. Bewustmaking dus van het feit dat het helemaal niet stoer is om overal je afval maar neer te gooien; dat de enorme plastic soep er een gevolg van is; dat nu plankton, vissen en vogels eraan sterven en over enkele decennia ook… de mens zelf die het terugkrijgt op zijn bordje; dat het niet de verantwoordelijkheid is van de gemeente om de stoep schoon te houden maar van de burgers; dat veel meer van de (gigahoge) belastinggelden geïnvesteerd kan worden in gezondheidszorg, ouderenzorg, onderwijs, kunst & cultuur als er minder geld nodig is voor afvalverwijdering door gemeentelijke diensten; etc. etc.

Ook heb ik ervoor gepleit de omgeving rond de containers anders aan te kleden en de tijden waarop afval mag worden geplaatst er duidelijk bij aan te geven. Met dat laatste zijn ze al bezig in een ander deel van Amsterdam. Probleem met het opleuken van de plekken met bijvoorbeeld bloembedden, is dat het voor de mensen die de containers komen legen, moeilijker wordt om ze zonder brokken terug te zetten op hun plek. Vraag is ook wie die bloembedden netjes houdt, bijvoorbeeld de hotspotadoptanten?

Uiteraard heb ik de door jullie gemelde plekken waar het huisvuil zich ook te pas en vooral te onpas opstapelt, doorgegeven.

Is een plek door de gemeente eenmaal als hotspot aangemerkt, dan wordt deze plek zes dagen per week twee maal daags bezocht om te zien hoe het erbij staat (niet op de dag waarop vuilnis wordt opgehaald), dit gedurende enkele maanden. In die periode wordt er ook gesproken met de mensen die in die omgeving wonen. Zij worden bezocht en onder meer gevraagd naar de last die zij ervaren en naar wat zij als oplossingen zien.

Zati en ik zijn het erover eens dat het gebrek aan onderlinge verbondenheid als een van de hoofdoorzaken van de hotspotoverlast kan worden beschouwd. Dat is dan ook de reden dat de gemeente buurtbijeenkomsten voorstaat, zoals onder meer georganiseerd door Cocasa.

Verdwijnt een hotspot bij de gemeente van de kaart, dan hoeft dat nog niet te betekenen dat op die plek het afval zich niet meer naast de containers opstapelt. De gemeente heeft er dan wel die aandacht aan besteed zoals hierboven aangegeven. Het aantal bij de gemeente aangegeven hotspots is ook beperkt: komt er eentje bij, dan verdwijnt er een andere. Dat is dus puur een organisatorische kwestie.

Wat betreft beboeten: het probleem is de pakkans. Handhaving kan op heterdaad betrappen en beboeten, in geval individueel aangifte wordt gedaan zijn er foto’s nodig en twee getuigen om te kunnen verbaliseren. Wordt iemand beboet, dan betekent dit € 90 minder in de portemonnee.

Vraag van Zati is op welke locaties zich ongedierte bevindt, denk aan ratten en vliegen.
Vraag van mij is mooie (Loesjes-achtige) slogans te bedenken om te gebruiken voor bewustmakingsacties.
Vraag van ons beiden is wat jullie zien als oorzaken van de gooi-overal-je-zooi-maar-neer-problematiek. Gebrek aan sociale binding met de buurt? Gebrek aan besef milieuproblematiek? Gebrek aan voldoende afvalbakken? Waarom zie je dit gedrag bijvoorbeeld in ons buurland Duitsland niet terug? En/of ……..?

Benieuwd naar jullie reacties
Vriendelijke groet, Lieneke

25-jul-2017 16:59

Lieneke Koornstra - de Doelder


Tot 15/09 a.s. is het mogelijk projecten ter verbetering van Amsterdam in te dienen voor het gebiedsplan 2018. Conform de spelregels is dit nu te zien op Hallo IJburg:
https://halloijburg.nl/project/3689/ijburg-schoon
Meningen hierover kunnen worden gegeven tot eind oktober a.s. Het is natuurlijk fantastisch als er veel respons komt waaruit blijkt dat er een groot draagvlak is voor het project IJburg Schoon. Fantastisch als IJburg op je steun mag rekenen!
Zie voor meer informatie ook: https://www.amsterdam.nl/oost-gebied/buurtnieuws-oost/algemeen/denk-mee/?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=e-mail&utm_term=20170720&utm_content=link_ID0EZKCI&utm_campaign=Nieuwsbrief%20Amsterdam%2020%20juli%202017,%20editie%20Oost

6-sep-2017 23:33

Lieneke Koornstra - de Doelder


Van harte welkom op a.s. donderdag 5 oktober om 20:00 uur voor een brainstormbijeenkomst over hoe we met elkaar IJburg schoon kunnen krijgen. Jerry van den Broeke opperde in een eerder stadium al een aantal ideeën, die een goede start kunnen zijn voor verdere uitwerking en verdere aanvulling:

* wedstrijd onder scholen wie met 10 kinderen de meeste zakken vult? Echt focus op de jeugd als grote groep inwoners die daarmee hun ouders beïnvloeden.

* betrokkenheid van bestaande IJburg organisaties vragen? Wat te denken om in te haken op avondvierdaagse? Kinderen aparte zakken meegeven. Wethouder die dit sponsort.
.
* denken aan andere afvalverzamelvormen dan op een bepaalde dag wat organiseren? Aparte zakken beschikbaar stellen bv.

* de Deen vragen om uithangbord te worden en sponsor te worden? Daar apart bedrukte zakken af te nemen en extra bedrukte container voor te zetten. Als je zwerfafval inlevert krijg je korting of iets anders.

* straatwerving of je lid wil worden van deze groep waarmee je je committeert om een zak per maand in te zamelen? Op een site geef je aan wat je hebt ingezameld en kan je je netwerk laten zien dat je

* wellicht een stichting worden en steun vragen van overheid en lokale ondernemers en scholen? Een merk worden dus.

Houd donderdagavond 5 oktober a.s. vrij als een schoon IJburg je lief is; locatie voor de bijeenkomst volgt.
6-sep-2017 23:33

Lieneke Koornstra - de Doelder


Top! Enkele mensen hebben zich bereid getoond om a.s. zaterdag, de 16de, hun steentje bij te dragen aan de ‘Keep it clean Day’ en van restaurant NAP is er weer een fiat dat de opruimspullen en lunchpakketten daar kunnen worden opgehaald.
Het programma ziet er als volgt uit:

Ochtendgedeelte:
Om 10:15 uur verzamelen, met een consumptie voor eigen rekening bij NAP
Start vanaf 10:30 uur.
Terug bij NAP om 12:30 uur, inleveren spullen en gebruik lunch buiten (de gemeente heeft de lunch beschikbaar gesteld, dus niet op het terrein van NAP nuttigen)

Middaggedeelte:
Om 12:30 uur verzamelen bij NAP, gebruik lunch buiten (de gemeente heeft de lunch beschikbaar gesteld, dus niet op het terrein van NAP nuttigen)
Start vanaf 13:00 uur
Terug bij NAP om 15:00 uur, met ter afsluiting bij NAP een consumptie voor eigen rekening

Het is dus zowel ’s ochtends als ’s middags mogelijk om mee te doen, maar deelname aan het hele programma is dus ook een optie.
13-sep-2017 12:52

Lieneke Koornstra - de Doelder


Tot 15/09 a.s. kunnen er projecten worden ingediend voor het gebiedsplan 2018 ter verbetering van Amsterdam. Uiteraard heb ik dit gedaan, want het is fantastisch als alle registers worden opengetrokken voor een schoon IJburg. Nu jouw stem nog! Stem ja op: https://halloijburg.nl/project/3689/ijburg-schoon
13-sep-2017 13:04
6 reacties, 5 worden getoond oudere reacties weergeven

Lieneke Koornstra - de Doelder

Wat fijn, Bert, dat je wilt meehelpen aan dit project. Ik ben doende vuilgrijpers te organiseren via de gemeente, wordt vervolgd. Binnenkort wil ik een zaterdag plannen om enkele uurtjes aan de gang te gaan, waarbij het idee is om ons op een bepaalde tijd op een afgesproken punt te verzamelen en daar na gedane arbeid weer op een afgesproken tijd terug te komen om samen iets te drinken.
Wordt vervolgd.
21-feb-2017 14:19

Mariette Abbas

goed initiatief! ik doe graag mee de eerstkomende keer op een zaterdagmiddag. waar ik me ook over verbaas (en nee, ik heb niet de gemeente benaderd :_( ) is dat als de gemeente struiken komt snoeien bij de Nesciobrug, ze niet meteen even al dat zwerfafval meenemen..
25-feb-2017 08:59

Lieneke Koornstra - de Doelder

Top, Mariette, dat je ook wilt helpen. Aanstaande maandag heb ik een bespreking met iemand van Stadsreiniging. Het punt dat je terecht aansnijdt en waarover ik me inderdaad ook al meermaals heb verbaasd, neem ik op in mijn lijstje te bespreken punten, inclusief de beschikbaarheid van vuilgrijpers.
Wordt vervolgd.

25-feb-2017 09:32

Emiel Koning

Ik heb interesse in zo'n grijper.
Al bijna een jaar ruim ik veel rotzooi in het groene veldje van blok 42 op en ook nog de poep die ik tegenkom. Zo'n grijper maakt het makkelijker.
27-feb-2017 12:09

Lieneke Koornstra - de Doelder

Top, Emiel, dat je een van de medestanders bent. Wil je mij een mail sturen zodat ik verder contact met je kan opnemen en jou aan een grijper kan helpen?
2-mrt-2017 10:38