Project in gebiedsplan 2017   

Oranjevereniging (werktitel)

A
Geplaatst op 28 oktober 16, 14:42 uur
Dit project is ingediend als voorstel voor het Gebiedsplan 2017 - IJburg en Zeeburgereiland

Dit project maakt onderdeel uit van het Gebiedsplan 2017 - IJburg en Zeeburgereiland ARGUMENTATIE: Voortzetting project uit 2016. Lokaal georganiseerde evenementen zijn een belangrijk onderdeel van een succesvolle wijk. Het zorgt voor levendigheid, leefbaarheid, verbondenheid en voor economische ontwikkeling. Echt goede evenementen kunnen een gebied bovendien op de kaart zetten en bezoekers trekken van buitenaf. IJburg is een initiatiefrijke wijk met door bewoners georganiseerde evenementen. Het project is erop gericht de continuïteit en kwaliteit van deze initiatieven te waarborgen, en waar kan versterken en beter inzetten ter promotie en economische ontwikkeling van IJburg.

Samenvatting:

Dit is de voortzetting van een project gestart in 2016. Lokaal georganiseerde evenementen zijn een belangrijk onderdeel van een succesvolle wijk. Het zorgt voor levendigheid, leefbaarheid, verbondenheid en voor economische ontwikkeling. Echt goede evenementen kunnen een gebied bovendien op de kaart zetten en bezoekers trekken van buitenaf. IJburg is een initiatiefrijke wijk met relatief veel door bewoners georganiseerde evenementen. We willen de continuïteit en kwaliteit van deze initiatieven waarborgen en waar kan versterken en beter inzetten ter promotie en economische ontwikkeling van IJburg. Uiteindelijk resultaat: Een breed gedragen, transparante entiteit waar organisatoren van IJburgse evenementen kennis, fondsen en vrijwilligers kunnen aanvragen en die ze gezamenlijk vertegenwoordigt naar ondernemers, bewoners, de gemeente en sponsors.

Meer informatie over het project:

Belangrijke doelstellingen daarbij zijn:
• Ervoor zorgen dat er voor alle doelgroepen op IJburg relevante evenementen zijn en de evenementen
passen binnen het gebiedsplan
• Ervoor zorgen dat de evenementen goed verdeeld zijn over het jaar
• Meer betrokkenheid creëren door bewoners actief mee te laten beslissen welke evenementen belangrijk
zijn voor de buurt en ondersteuning verdienen
• Door lokale ondernemers bewuster maken van het belang van “IJburg-brede” evenementen en ze
zo te verenigen om gezamenlijk de belangrijkste evenementen te ondersteunen
• Grote, gezamenlijke sponsors te zoeken voor de verschillende evenementen
• Nieuwe vormen van lokale fondsenwerving ontwikkelen bijv. crowdfunding
• Kennis over het succesvol neerzetten van een evenement te bundelen en delen
• Werven van vrijwilligers centraliseren en ruimte creëren om starters op de arbeidsmarkt een leuke stageplek aan te kunnen bieden
• Strategischer samen kunnen werken met de centrale stad en IAmsterdam zodat de IJburgse evenementen aangepast kunnen worden aan de wensen van de centrale stad, en zo beter ingezet kunnen worden om de druk van de binnenstad af te halen.

Gewenst resultaat 2017: Onderhoud aan crowdfunding platform Ijburg.
Bijdrage aan de prioriteiten: )
Hoort bij doelstelling Innovatie van samenwerking (?)
Financiële dekking:
  • Gebiedsbudget: 2.500,00 - Beheerkosten van online crowdfunding platform Ijburg

Is dit een goed project?

Vind je het waardevol als dit project in 2019 wordt uitgevoerd?

Er kan niet meer gereageerd worden

2 project-updates

Kristien Zuiderveld

Project volgens planning

Eerste fase is af. We gaan nu de plannen uitvoeren
27-jul.-2017 18:49

Kristien Zuiderveld

Project volgens planning

Er is een uitbreiding gekomen van het plan met nieuwe betrokkenen
22-jan.-2018 21:16
1 reactie

Linda Vosjan

Ja
14-nov.-2016 10:52
Wil je reageren? Meld je dan aan.