Project in gebiedsplan 2017   

Waterrecreatie IJburg - in gesprek met de buurt

A
Geplaatst op 7 oktober 16, 13:58 uur
Dit project is ingediend als voorstel voor het Gebiedsplan 2017 - IJburg en Zeeburgereiland

Dit project maakt onderdeel uit van het Gebiedsplan 2017 - IJburg en Zeeburgereiland

In 2016 heeft de gemeente de mogelijkheden voor Waterrecreatie bij IJburg onderzocht. In gesprek met de buurt worden de resultaten en de mogelijkheden gepresenteerd.

Gewenst resultaat Bekendmaking van de resultaten uit het Ruimtelijk programma Waterrecreatie
Bijdrage aan de prioriteiten: )
Hoort bij doelstelling Waterrecreatie (?)

Is dit een goed project?

Vind je het waardevol als dit project in 2019 wordt uitgevoerd?

Er kan niet meer gereageerd worden

2 project-updates

John Roozendaal

Project achter op planning

Door personele wisselingen is de ontwikkeling van het Ruimtelijk programma Waterrecreatie IJBurg vertraagd. Verwacht wordt dat het in de tweede helft van 2017 of begin 2018 kan worden afgerond.
21-aug.-2017 12:33

John Roozendaal

Anders

De afronding van het Ruimtelijk programma Waterrecreatie IJburg is vertraagd. Het gesprek met de buurt zal in 2018 plaatsvinden.
30-jan.-2018 11:19