Project in gebiedsplan 2017   

Open sluizen - Onderzoek

A
Geplaatst op 7 oktober 16, 13:45 uur
Dit project is ingediend als voorstel voor het Gebiedsplan 2017 - IJburg en Zeeburgereiland

Dit project maakt onderdeel uit van het Gebiedsplan 2017 - IJburg en Zeeburgereiland

De sluizen van IJburg vormen een bescherming tegen hoog water en scheidt het binnenwater van het buitenwater. In de praktijk blijkt dat het peil van het binnenwater en het buitenwater niet veel verschilt. Daarnaast is de kwaliteit van het binnenwater en het buitenwater over het algemeen goed. Wellicht is het mogelijk de sluizen langer open te zetten zodat dat de recreatieve verbinding tussen het binnenwater en het buitenwater kan worden vereenvoudigd. In overleg met de  beheerders (Rijkswaterstaat en Waterschap Amstel Gooi Vecht) willen we onderzoeken of de sluizen tijdens het vaarseizoen langer open kunnen blijven.

Gewenst resultaat Gezamelijk standpunt van Rijkswaterstaat, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en de gemeente dat de sluizen van het Haveneiland tijdens het vaarseizoen langer open kunnen blijven.
Bijdrage aan de prioriteiten: )
Hoort bij doelstelling Waterrecreatie (?)

Is dit een goed project?

Vind je het waardevol als dit project in 2019 wordt uitgevoerd?

Er kan niet meer gereageerd worden

1 project-update

John Roozendaal

Project afgerond

De mogelijkheid om de sluizen periodiek open te zetten gedurende het vaarseizoen is onderzocht. In samenwerking met de betrokken partners (RWS, AGV, Waternet, V&OR). Geconcludeerd wordt dat sluizen op korte termijn niet open gezet kunnen worden ivm met de constructie van de sluizen als onderdeel van Lees meer
21-aug.-2017 11:52