Projectvoorstel voor gebiedsplan 2017   

Toegang tot het water - onderzoek

A
geplaatst op 7 oktober 16, 13:33 uur, door John Roozendaal

De eilanden van IJburg zijn, uit oogpunt van veiligheid, omringd met een primaire waterkering. De waterkering bestaat meestal voor een deel uit stortsteen wat de toegang tot het water beperkt. Hierdoor is het lastig om bij het water te komen om bijvoorbeeld bij de aanwezigheid van ijs de schaatsen onder te binden, een opblaasboot te water laten of een hond te laten zwemmen.

Onderzocht wordt hoe de toegang tot het water lokaal en op eenvoudige wijze kan worden verbeterd zonder de waterkerende functie aan te tasten.

Gewenst resultaat: Een proefproject voor een eenvoudige toegang tot het water waarbij de waterkerende functie behouden blijft.
Prioriteiten:
Hoort bij maatregel: Waterrecreatie (?)
Dit project maakt onderdeel uit van het Gebiedsplan 2017 - IJburg
2 project-updates

John Roozendaal


Het onderzoek is afgerond en afgestemd met het bestuur. De feitelijke uitvoering loopt achter op de planning.
21-aug-2017 11:57

John Roozendaal

Project achter op planning

Het onderzoek is afgerond en afgestemd met het bestuur. De feitelijke uitvoering loopt achter op de planning.
14-sep-2017 07:43