Project in gebiedsplan 2017   

Toegang tot het water - onderzoek

A
Geplaatst op 7 oktober 16, 13:33 uur
Dit project is ingediend als voorstel voor het Gebiedsplan 2017 - IJburg en Zeeburgereiland

Dit project maakt onderdeel uit van het Gebiedsplan 2017 - IJburg en Zeeburgereiland

De eilanden van IJburg zijn, uit oogpunt van veiligheid, omringd met een primaire waterkering. De waterkering bestaat meestal voor een deel uit stortsteen wat de toegang tot het water beperkt. Hierdoor is het lastig om bij het water te komen om bijvoorbeeld bij de aanwezigheid van ijs de schaatsen onder te binden, een opblaasboot te water laten of een hond te laten zwemmen.

Onderzocht wordt hoe de toegang tot het water lokaal en op eenvoudige wijze kan worden verbeterd zonder de waterkerende functie aan te tasten.

Gewenst resultaat Een proefproject voor een eenvoudige toegang tot het water waarbij de waterkerende functie behouden blijft.
Bijdrage aan de prioriteiten: )
Hoort bij doelstelling Waterrecreatie (?)
3 project-updates toon alle updates

John Roozendaal

Project achter op planning

Het onderzoek is afgerond en afgestemd met het bestuur. De feitelijke uitvoering loopt achter op de planning.
14-sep.-2017 07:43

John Roozendaal

Anders

Het onderzoek is afgerond en afgestemd met het bestuur. De feitelijke uitvoering loopt achter op de planning.
30-jan.-2018 11:17