Project in gebiedsplan 2016   

Stedelijke groenagenda 2015-2018

A
geplaatst op 1 januari 00, 00:00 uur
Dit project is ingediend als voorstel voor het Gebiedsplan 2016 - IJburg en Zeeburgereiland

Dit project maakt onderdeel uit van het Gebiedsplan 2016 - IJburg en Zeeburgereiland
Uitvoering van de stedelijke groenagenda 2015-2018 met bewoners.
In samenwerking met bewoners komen tot projecten die IJburg groener
maken, bijvoorbeeld door hofjes, binnentuinen, speelplekken en straten te ‘vergroenen’,
door het opwaarderen van bestaand groen op tijdelijke locaties, het
stimuleren van beheer door bewoners.
Gewenst resultaat Signalen van bewoners over behoefte aan vergroening zijn opgepakt en hebben geleid tot vergroening van IJburg.
Bijdrage aan de prioriteiten: )

Is dit een goed project?

Vind je het waardevol als dit project in 2019 wordt uitgevoerd?

Er kan niet meer gereageerd worden