Project in gebiedsplan 2016   

Onderzoek armoedeproblematiek IJburg

A
geplaatst op 1 januari 00, 00:00 uur
Dit project is ingediend als voorstel voor het Gebiedsplan 2016 - IJburg en Zeeburgereiland

Dit project maakt onderdeel uit van het Gebiedsplan 2016 - IJburg en Zeeburgereiland
Onderzoeken bij professionals welke vragen en behoeften er zijn op het gebied
van armoedebestrijding en bij welke doelgroepen. Welke kansen zijn er om
hierop in te spelen, zowel door professionals als door bewoners zelf?
Hoewel er indicaties zijn dat op IJburg vooral gezinnen en zzp’ers in de
problemen komen door armoede, is er tot nu toe onvoldoende zicht op
aanknopingspunten voor gerichte actie.
Het ophalen van kennis en informatie bij betrokkenen (feitenonderzoek)
kan mogelijk in samenwerking met de Hogeschool van Amsterdam worden
uitgevoerd. De uitkomsten bespreken we tijdens een bijeenkomst met zowel
professionals als bewoners, met als doel om daar activiteiten te formuleren.
Benutten van kansen voor directe actie
Gewenst resultaat: 1. Er is beter inzicht in armoede op IJburg en de achterliggende problematiek.
2. De kansen voor directe actie zijn benut.
Bijdrage aan de prioriteiten: )

Is dit een goed project?

Vind je het waardevol als dit project in 2019 wordt uitgevoerd?

Er kan niet meer gereageerd worden