Project in gebiedsplan 2016   

Integrale aanpak Joris Ivensplein

A
geplaatst op 1 januari 00, 00:00 uur
Dit project is ingediend als voorstel voor het Gebiedsplan 2016 - IJburg en Zeeburgereiland

Dit project maakt onderdeel uit van het Gebiedsplan 2016 - IJburg en Zeeburgereiland
De dynamiek op en rond het Joris Ivensplein kenmerkt zich door tegenstrijdigheden,
zoals:
1. Veiligheid voor spelende kinderen versus het bevoorraden van winkels.
2. Ruimte voor spelen (kinderen) en hangen (jongeren) versus onhandigheden in
de inrichting en bebouwing (overlastplekken).
3. De vraag naar meer groen, natuurlijke speelaanleidingen en speelse elementen
versus praktische oplossingen vanuit beheer (stenig, kunstgras).

Verschillende gebruikers (school, ondernemers, jongeren, overige bewoners),
politie en straatcoaches hebben belang bij een verbetering van de situatie. Het
stadsdeel neemt het initiatief tot een integrale aanpak met alle organisaties,
belanghebbenden en gebruikers op en rond het plein. Aan dit proces nemen
ook professionals vanuit het stadsdeel en diverse afdelingen van de gemeente
(eventueel externe partners) deel. Het leidt tot een plan van aanpak voor het
Joris Ivensplein: opnieuw en integraal bekeken, met fysieke verbeterpunten en
sociaal-maatschappelijke componenten, zoals een structureel overleg tussen de
diverse belanghebbenden om de verbeteringen te monitoren en aanbevelingen
te blijven doen.
Gewenst resultaat: 1. Minder overlast.
2. Verbeterd schoolplein.
3. Natuurlijkere uitstraling.
Het verbeterde plein zal een positieve bijdrage leveren aan de leefbaarheid in
de buurt.
Bijdrage aan de prioriteiten: )

Is dit een goed project?

Vind je het waardevol als dit project in 2019 wordt uitgevoerd?

Er kan niet meer gereageerd worden