Project in gebiedsplan 2016   

Huis van Wijk

A
geplaatst op 1 januari 00, 00:00 uur
Dit project is ingediend als voorstel voor het Gebiedsplan 2016 - IJburg en Zeeburgereiland

Dit project maakt onderdeel uit van het Gebiedsplan 2016 - IJburg en Zeeburgereiland

Huis van de wijk heeft tot doel actief te stimuleren en faciliteren:
1. dat de onderlinge samenwerking met betrekking tot activiteiten en thema’s
van de grond komt, en:
2. dat er uitwisseling is van informatie en middelen tussen zorgpartijen en
informele partners op IJburg.
Daarnaast ondersteunt Huis van de Wijk deze organisaties, hun cliënten en
andere kwetsbare bewoners van IJburg met het vinden van passende
activiteiten en contacten in de buurt. De doorontwikkeling van de website
www.huisvandewijk/halloIJburg.nl vormt een belangrijke communicatieschakel.
Doel is deze website verder te ontwikkelen en in te bedden onder bewoners,
formele en informele zorgpartners op IJburg.

Gewenst resultaat: 1. Meer kwetsbare bewoners weten relevante informatie over activiteiten en
voorzieningen te vinden.
2. Meer kwetsbare bewoners zijn betrokken bij activiteiten in de buurt.
3. Er is meer partnerschap tussen formele en informele partijen in het gebied.
4. Er is regelmatige samenwerking tussen formele en informele partijen in het
gebied.
Bijdrage aan de prioriteiten: )

Is dit een goed project?

Vind je het waardevol als dit project in 2019 wordt uitgevoerd?

Er kan niet meer gereageerd worden