Project in gebiedsplan 2016   

Flexbieb

A
geplaatst op 1 januari 00, 00:00 uur
Dit project is ingediend als voorstel voor het Gebiedsplan 2016 - IJburg en Zeeburgereiland

Dit project maakt onderdeel uit van het Gebiedsplan 2016 - IJburg en Zeeburgereiland
De Flexbieb behouden voor IJburg als:
1. Plek waar 25 vrijwilligers, soms met afstand tot de arbeidsmarkt,
werkervaring opdoen en een zinvolle tijdsbesteding hebben.
2. Laagdrempelige voorziening voor ontmoeting, culturele en sociale
activiteiten, lees(bevorderende)activiteiten, workshops en als broedplaats
voor nieuwe initiatieven.
3. Laagdrempelige bibliotheek (met fysieke boeken!) voor volwassenen met
afstand tot online systemen (= OBA IJburg).
4. Locatie waar buurtbewoners activiteiten ten behoeve van hun buurt en hun
persoonlijke ontwikkeling opstarten.
5. Maatschappelijke invulling van leegstaand bedrijfsonroerendgoed;
6. Een locatie waar IJburgers trots op zijn en die de sociale samenhang in de
buurt versterkt.
7. Informatiepunt voor bewoners met afstand tot online informatievoorziening.
In de Flexbieb kunnen zij informatie krijgen over activiteiten en
voorzieningen in de buurt en worden zij indien nodig doorverwezen naar
professionele loketten en hulpverlening.
Gewenst resultaat: 1. Zinvolle tijdbesteding 25 vrijwilligers.
2. Meer sociaal-culturele programma’s voor uiteenlopende doelgroepen.
3. Meer toegang tot fysieke boeken.
4. Meer gelegenheid tot ontplooien eigen initiatief.
5. Minder leegstand.
6. Bewoners trotser op IJburg.
7. Meer sociale samenhang.
8. Betere informatievoorziening.
Bijdrage aan de prioriteiten: )

Is dit een goed project?

Vind je het waardevol als dit project in 2019 wordt uitgevoerd?

Er kan niet meer gereageerd worden