Project in gebiedsplan 2017   

Positief opvoedklimaat

A
Geplaatst op 1 januari 00, 00:00 uur
Dit project is ingediend als voorstel voor het Gebiedsplan 2017 - IJburg en Zeeburgereiland

Dit project maakt onderdeel uit van het Gebiedsplan 2017 - IJburg en Zeeburgereiland

Kinderen groeien op in verschillende omgevingen; thuis, op school en in hun buurt. In deze omgevingen heersen vaak verschillende culturen ofwel een ander pedagogisch klimaat. Dit betekent dat er andere omgangsvormen, begrippen, vaardigheden, verantwoordelijkheden en regels worden gehanteerd. Dit is verwarrend en ingewikkeld voor jeugdigen. Doel is om in elke omgeving een stimulerend pedagogisch klimaat te creëren, met zoveel mogelijk dezelfde uitgangspunten en omgangsvormen.

Professionals dragen hun kennis over een stimulerende omgeving voor jeugdigen over aan het betrokken netwerk. Het netwerk draagt kennis over

welke stimulering kinderen op IJburg nodig hebben. In verbindende activiteiten gaan verschillende informele en formele opvoeders met elkaar:

-In gesprek over opvoedervaringen & IJburg;

-Onderzoeken waar ze elkaar kunnen ondersteunen in opvoeden/opgroeien;

-Onderzoeken waar welke middelen nodig zijn om kennis/netwerk te verstevigen.

Gewenst resultaat Stimuleren van een gezond pedagogisch klimaat moet bijdragen aan een veilige en kansrijke omgeving om op te groeien. Het idee is dat door eigen kracht, zelf- en samenredzaamheid en onderlinge betrokkenheid problemen vaker in het eigen netwerk kunnen worden opgelost;

1. Meer bewoners hebben respect voor elkaar, ook voor jeugdigen
2. Er is minder discriminatie & polarisering
3. Er zijn meer activiteiten georganiseerd door bewoners/ouders voor kinderen en elkaar
Bijdrage aan de prioriteiten: )
Hoort bij doelstelling Pedagogisch Klimaat versterken (?)
Financiële dekking:
  • Gebiedsbudget: 15.000,00 - Kwartiermaker opvoedklimaat

Is dit een goed project?

Vind je het waardevol als dit project in 2019 wordt uitgevoerd?

Er kan niet meer gereageerd worden

2 project-updates

Dorien Visser

Project achter op planning

Vertraging opgelopen vanwege uitvallen van collega's, waardoor andere zaken prioriteit kregen. Dit zit nu in de voorbereidingsfase, er wordt gezocht naar juiste uitvoerder. Er was meer tijd nodig voor idee/planvorming.
26-jul.-2017 16:01

Dorien Visser

Project niet gerealiseerd

Het bleek niet mogelijk om de juiste kwartiermaker met de juiste opdracht te organiseren vanuit het stadsdeel. Er waren te weinig aanknopingspunten voor onderzoek. Budget is ingezet voor een verbindend kunstproject tussen ijburg college leerlingen & cliënten van de Meijboom.
15-jan.-2018 16:08
3 reacties

Josephine van Rosmalen

Ja
8-jul.-2016 22:08

Jan Janssen

Nee
7-sep.-2016 09:40

Michel Vogler

test
22-sep.-2016 17:53
Wil je reageren? Meld je dan aan.