Project in gebiedsplan 2017   

Wijksport Haveneiland West

K
J
Geplaatst op 1 januari 00, 00:00 uur
Dit project is ingediend als voorstel voor het Gebiedsplan 2017 - IJburg en Zeeburgereiland

Dit project maakt onderdeel uit van het Gebiedsplan 2017 - IJburg en Zeeburgereiland

Een grote groep van de kinderen en jongeren is veel aanwezig in de openbare ruimte. De openbare ruimte en speelplekken zijn  plekken waar de jeugd zijn talenten leert ontdekken. Soms zijn er zoveel kinderen en jongeren dat het tot 'speeloverlast' leidt, of zijn er grote verschillen tussen de gedragingen van deze kinderen, waardoor het niet altijd prettig samen gaat.

Via activiteiten op pleinen waar veel jeugdigen spelen, wordt contact gelegd met deze groep en grensoverschreidend gedrag besproken. Waar mogelijk wordt contact gelegd met ouders en omwonenden om hen te betrekken bij het buitenspelen.

Inzet op het Ed Pelsterpark en mogelijk andere locaties. Opdracht wordt gegeven aan partner SK Coaching, die al acht jaar actief is op IJburg/Ed Pelsterpark. Hij kan naar gelang de problematiek/vraag inzetten waar nodig, hoofdlocatie Ed Pelsterpark.

Gewenst resultaat Meer jeugdigen & ouders:
1. Kunnen hun talent ontwikkelen;
2. Krijgen vroegtijdig steun van maatschappelijke - en zorgpartners;
3. Leveren een positieve bijdrage aan hun omgeving.
Bijdrage aan de prioriteiten: )
Hoort bij doelstelling Activiteiten uitbreiden (?)
Financiële dekking:
  • Gebiedsbudget: 65.000,00 - Inzet van 5 dagen in de week begeleide activiteiten door professionele sportbuurtwerker. Die gehele jaar aanwezig is (al 7 jaar) en daarmee een vertrouwspersoon in de wijk is.

Is dit een goed project?

Vind je het waardevol als dit project in 2019 wordt uitgevoerd?

Er kan niet meer gereageerd worden

2 project-updates

Dorien Visser

Project volgens planning

Loopt heel 2017, dus loopt volgens planning. Voortgangsgesprek juli 2017 geweest met collega. Uitvoerder heeft een bredere opdracht dan alleen deze in het gebiedsplan. Over het algemeen tevreden over de uitvoering, kleine verbeteringen voor najaar afgesproken.
26-jul.-2017 16:05

Dorien Visser

Project afgerond

Opdracht is naar tevredenheid uitgevoerd. Nalv halfjaar gesprek, een verbeterd overzicht van resultaten geleverd door uitvoerder. Stappen gezet om ook weer in 2018 een zinvolle bijdrage te leveren.
15-jan.-2018 16:09
7 reacties

Jan Trommelen

Ja
8-sep.-2016 23:57

Enquêteurs gebiedsplan 2017

Ja: Vrijwilliger flexbieb (anoniem): 'De kinderen die de bewonerstuintjes slopen zijn denk ik kinderen vanaf groep 8 (v.a. 12jr) totdat de wilde haren er een beetje van af zijn. Dit komt volgens mij door problemen in de thuissituatie. Er zijn kinderen die liever niet thuis zitten of zelfs niet thuis móg Lees meer
27-sep.-2016 12:04

Enquêteurs gebiedsplan 2017

Ja: Jongen (15 jaar): 'Ik zou wel een muziekstudio op Ijburg willen. Er zijn vele jongens die graag muziek maken.'
5-okt.-2016 17:07

Enquêteurs gebiedsplan 2017

Nee: Meisje (14 jaar): 'Ik heb hier geen behoefte aan. Ik zou graag een winkelcentrum op IJburg willen met kledingwinkels. Dan vermaak ik me voldoende.'
5-okt.-2016 17:08

Dorien Visser

@jongere 15: Bij YouthSide & IJtopia is een mobiele studio, waar je zeker de eerste activiteiten kunt doen met openmen, dj-en etc. Neem contact op met Hamid ait R'kia van Dynamo.
18-okt.-2016 11:11
Wil je reageren? Meld je dan aan.
Verantwoordelijke organisatie

Gemeente Amsterdam, Stadsdeel Oost

Overheid
Betrokken organisaties

SK Coaching

Onderneming
Relevante cijfers voor dit project
(bron: Gemeente Amsterdam)