Project   

Wijkzorg, Zorgbuurt, zorgcooperatie buurtnetwerk en andere vormen van voor elkaar zorgen

A
geplaatst op 26 januari 14, 17:09 uur

Hierbij een verslag van versnellingstafel Zorg en zorgen op IJburg (IJBURG DROOM IJBURG DOET, 23 januari 2014).
Gespreksleider:  Jette Bolle, bewoner, buurtgenoot, ambtenaar bij het Stadsdeel én moeder van een kind met Autisme.

Er waren veel geïnteresseerden in het thema. Iedereen heeft zich voorgesteld en kort gezegd wat zijn “zorgen over” of “zorgen voor” zijn of juist kansen die zijn zien om op IJburg iets rond Zorg te doen. Er was een erg  gemend gezelschap aanwezig, waaronder:

 • Buurtbewoners
 • Mantelzorgers
 • Ambtenaren van het Stadsdeel en de Wethouder en een raadslid.
 • Professionals van Dynamo (Welzijn), van Zaam (Woonitintiatief), en Radar Uitvoering (werk en activering)
 • Ondernemers van Basic Wheels en de initiatiefnemer van een Boerderij op IJburg
 • Vrijwilligers  van Flexbieb

(Nb. meerdere “petten” mogelijk per persoon)

 Er zijn een flink aantal thema’s aangestipt:

 • De grote veranderingen in de zorg de Wmo en de AWBZ
 • Bezuinigingen, minder aanbod, meer zelf moeten doen en gevolgen hiervan
 • Dat het lastiger wordt om hulp of ondersteuning te krijgen vanuit de overheid/rijk
 • Nodig: goede Informatie en ondersteuning.
 • Hoe kan je het netwerk inzetten om kennis en mensen sneller te vinden
 • Wat dien we ana de Bureaucratie, ingewikkelde wet en regelgeving, ingewikkelde aanvragen?
 • Participatie en écht sámen Leven (met en zonder beperking of handicap)

Op het volgende thema’s wordt met een aantal mensen de komende maanden verder gepraat:

1) Stadsdorpen, wijkzorg, zorg coöperatie: wat zouden we IJburg hiermee kunnen doen. Informatie wisselen, opzoeken, kansen zoeken en kijken wat past bij en werkt op IJburg.

2) Activiteiten op het gebied van werk en activering op IJburg (w.o. verbinding en uitwisselen over de Boerderij, Basic Wheels Activering, coöperatie IJburg, Kringloopwinkel Arkin, Dagbesteding voor mensen met Niet aangeboren Hersenletsel (Arkin), maar ook ondernemers. 

3) Met bewoners die minder snel naar bijeenkomsten komen bij hen in kleine groepen of bij hen ideeën en input thuis ophalen wat voor hen belangrijk is op IJburg. Denk aan Mensen met een Verstandelijke Beperking of een Psychiatrische stoornis, of minder mobiele ouderen, doven etc. etc, 

Het idee is om in kleien werkgroepjes, discussiegroepjes en bijeenkomsten een en ander uit te werken en dan concretere plannen weer voor te leggen aan IJburgers. 

Houdt de website van Hallo IJburg in de gaten om je aan te melden of om de hoogte te blijven van het vervolg. 

Foto
1 project-update

Jette Bolle


We zoeken mensen, ondernemers, buurtbewoners, mantelzorgers die mee willen denken en praten over Zorg voor en door de buurt op IJburg.

Vragen: Kunnen we onze kennis en middelen bundelen om meer samen te werken?
26-jan-2014 17:37