Project   

Opzetten jongerencommunity-netwerk op IJburg

A
geplaatst op 16 februari 13, 14:35 uur
In een apart jongeren-activeringstraject-IJburg, gefinancierd door Ymere en de Alliantie wordt een programmalijn ontwikkeld . Er wordt toegewerkt naar een jongerencommunity, een zelforganiserende club, gevoed door jongeren, met support van o.a. Safoan en Mossaab.

Op 21 november is een start gemaakt met een documentaire en een rap voor en door jongeren . Dit als begin om middels social media (Facebook e.d. ) ruimte te bieden voor ideeën/thema’s van jongeren; en het online zetten hiervan.
 
In 2013 wordt drie keer een jongereninitiatief gekozen, dat met ondersteuning gerealiseerd kan worden. Gedurende het jaar is het doel dat de jongeren steeds meer de lead gaan nemen in organisatie en begeleiding van activiteiten en het belichamen van het platform.
 
Doel is een kerngroep van 10+ jongeren te hebben met daaromheen een informeel netwerk. Relevantie is een impuls geven aan een jongerennetwerk dat zichzelf in de loop van 2013 zelfstandiger kan voortzetten onder de vleugels van de jongerencommunity en de website WhatsupIJburg levend gaat houden.
 
8 project-updates toon alle updates

Ger Taubman


De jeugd van IJburg timmert aan de weg en dat willen ze laten weten. Eind juni komt er in de Brugkrant een speciaal katern over recente en nog komende activiteiten voor jongeren (plus overige bewoners en professionals) en gemaakt door jongeren. Ook komen er filmpjes op de social media. Begin juni wo Lees meer
27-mei-2013 10:31

Ger Taubman


Marktmeester Stef Spigt en Coalitiedeelnemer Nico Moen van het IJburg College zijn onlangs door jongeren uitgebreid aan de tand gevoeld over wat de Coalitie achter de schermen doet voor jongeren. Het interview is terug te lezen in een special die jongeren in augustus verzorgen in de Brugkrant. Ook h Lees meer
26-jul-2013 11:53