Project   

Doorontwikkelen Haven IJburg

A
Geplaatst op 16 februari 13, 13:52 uur

Het stadsdeel is voornemens een projectleider aan te stellen die de opdracht krijgt om korte- en lange termijn interventies uit te werken voor de doorontwikkeling van de haven en een start te maken met de uitvoering. De plannen dienen breed gedragen en ondersteund te worden vanuit de ondernemers rond de haven die zich hebben georganiseerd in ‘Parel van IJburg’. De doorontwikkeling van de haven is een project op zich, waaraan de bestuurstafel financieel wil bijdragen.

3 project-updates toon alle updates

Ger Taubman


De eerstvolgende bestuurstafel over dit en andere onderwerpen vindt 17 juni plaats. De dragers van het aandachtsgebied: Nevin Özütok (stadsdeel Oost) en Pieter Jan Datema (Ymere) praten met alle betrokkenen over de voortgang.
27-mei-2013 10:03

Ger Taubman


IJburg is een van de drie wijken met extra aandacht vanuit het project Amsterdam Smart City. Het gaat om het demonstreren en testen van innovatieve producten. Gemeente, bedrijfsleven en kennisinstellingen willen hiermee van Amsterdam een ‘slimme stad’ te maken. Zo beschikt beschikt de haven van IJ Lees meer
27-mei-2013 10:16