Project   

Activiteiten op IJburg vindbaar maken buiten IJburg door ontwikkelen online ‘Kalender’

A
Geplaatst op 16 februari 13, 13:50 uur
In de eerste helft van 2013 moet helder worden of een opdracht zal worden verstrekt voor het ontwikkelen van online promotie voor activiteiten op IJburg en aan welke randvoorwaarden deze opdracht dan moet voldoen. Het voornemen is om een externe partij een opdracht te verstrekken. De bestuurstafel wil online promotie onder andere om naar buiten toe te laten zien wat de moeite waard is, om voor naar IJburg te komen.
1 project-update

Ger Taubman


Er wordt geen (nieuwe) opdracht verstrekt voor een online kalender. In de loop van de tijd zijn op IJburg verschillende online agenda’s ontwikkeld (o.a. Brugkrant, Hallo IJburg). Er wordt opnieuw gekeken wat de beste methode is om wat er op IJburg te doen is goed vindbaar te maken voor mensen van bu Lees meer
11-mrt.-2013 14:40