Project   

Visuele identiteit (logo) voor IJburg ontwikkelen en gebruik op bord bij afrit van de A10

A
Geplaatst op 16 februari 13, 13:34 uur

Visuele identiteit (logo) voor IJburg ontwikkelen en gebruik op bord bij afrit van de A10, door ondernemers en toepassen in de openbare ruimte.

In het eerste kwartaal van 2013 wordt een nieuwe visuele identiteit voor IJburg ontwikkeld. Dit moet leiden tot een bruikbaar logo en toepassingen daarvan. Het stadsdeel stelt een projectleider aan die de projectmatige aanpak bewaakt en de inzet van de verschillende partners coördineert. Daarbij is Ymere stuurgroepafgevaardigde. Het gaat om een zorgvuldig proces dat staat of valt met draagvlak. Dit kan worden bevorderd door het eigenaarschap te leggen bij IJburgers en ondernemers, wat tevens het partnerschap verstevigt.

1 project-update

Ger Taubman


Bij vaststelling van het jaarprogramma heeft de Coalitie meegegeven dat herijking van het thema nodig is. Op 11 april is een gesprek hierover tussen de dragers van dit onderwerp Nevin Özütok (stadsdeel Oost) en Pieter Jan Datema (Ymere). In het kader van de herijking zal ook worden bekeken of een lo Lees meer
11-mrt.-2013 14:39