Dit project is afgerond
Project
Klaar

Visuele identiteit (logo) voor IJburg ontwikkelen en gebruik op bord bij afrit van de A10

Geplaatst op 16 februari 2013, 13:34 uur

Visuele identiteit (logo) voor IJburg ontwikkelen en gebruik op bord bij afrit van de A10, door ondernemers en toepassen in de openbare ruimte.

In het eerste kwartaal van 2013 wordt een nieuwe visuele identiteit voor IJburg ontwikkeld. Dit moet leiden tot een bruikbaar logo en toepassingen daarvan. Het stadsdeel stelt een projectleider aan die de projectmatige aanpak bewaakt en de inzet van de verschillende partners coördineert. Daarbij is Ymere stuurgroepafgevaardigde. Het gaat om een zorgvuldig proces dat staat of valt met draagvlak. Dit kan worden bevorderd door het eigenaarschap te leggen bij IJburgers en ondernemers, wat tevens het partnerschap verstevigt.

Deel dit:
1 project-update

Ger Taubman

11-mrt-2013 14:39

Bij vaststelling van het jaarprogramma heeft de Coalitie meegegeven dat herijking van het thema nodig is. Op 11 april is een gesprek hierover tussen de dragers van dit onderwerp Nevin Özütok (stadsdeel Oost) en Pieter Jan Datema (Ymere). In het kader van de herijking zal ook worden bekeken of een lo Lees meer
0

Open de update in eigen pagina