Prioriteit

Veilig en prettig samenleven in een nieuwe gemengde wijk (2019)

In een nieuw stedelijk gebied is verbondenheid tussen buurtbewoners niet vanzelfsprekend. Dertien procent van de IJburgers van 19 jaar of ouder geeft aan zich ernstig eenzaam te voelen. Kenmerkend voor deze buurt zijn dat er veel mensen met verschillende leefstijlen door elkaar heen wonen en dat het aantal jongeren toeneemt. Hoewel het gebied volgens objectieve cijfers steeds veiliger wordt, blijven veel mensen zich onveilig voelen. Dit alles vraagt om inspanningen van alle partners in het gebied om de sociale structuren op te bouwen en de leefbaarheid te vergroten.
Illustration
 


Doelstellingen
  • Sterkere verbondenheid tussen buurtgenoten
  • Bewoners met verschillende leefstijlen leven goed met elkaar samen
  • Hogere kwaliteit van de leefomgeving
  • Bewoners voelen zich veilig in hun buurt
Uitgevoerde projecten bij deze prioriteit (10)
Niet opgenomen projecten bij deze prioriteit (12)