Prioriteit

Veilig en prettig samenleven in een nieuwe gemengde wijk (2019)

In een nieuw stedelijk gebied is verbondenheid tussen buurtbewoners niet vanzelfsprekend. Dertien procent van de IJburgers van 19 jaar of ouder geeft aan zich ernstig eenzaam te voelen. Kenmerkend voor deze buurt zijn dat er veel mensen met verschillende leefstijlen door elkaar heen wonen en dat het aantal jongeren toeneemt. Hoewel het gebied volgens objectieve cijfers steeds veiliger wordt, blijven veel mensen zich onveilig voelen. Dit alles vraagt om inspanningen van alle partners in het gebied om de sociale structuren op te bouwen en de leefbaarheid te vergroten.


Doelstellingen
  • Sterkere verbondenheid tussen buurtgenoten
  • Bewoners met verschillende leefstijlen leven goed met elkaar samen
  • Hogere kwaliteit van de leefomgeving
  • Bewoners voelen zich veilig in hun buurt
Uitgevoerde projecten bij deze prioriteit (10)

Verbondenheid in de Sportheldenbuurt

De Sportheldenbuurt is een gloednieuwe buurt waar nog weinig verbondenheid is tussen bewoners en waa...

in gebiedsplan

5 reacties

3 updates

Welkom in de wereld van JIP! Een jaar rond activiteiten op en rondom het Joris Ivensplein voor en door bewoners!

Een openluchtbioscoop, een lichtkunstwerk, live-muziek, silent disco, het vieren van vrijheid (5 mei...

in gebiedsplan

15 reacties

1 update

Statushouders op IJburg: op weg naar een inclusieve wijk

In mei 2018 hebben ruim 160 jonge nieuwe IJburgers tussen 18-28 jaar, van wie de helft statushouders...

in gebiedsplan

17 reacties

2 updates

IJburg Schoon

IJburg is een prachtige en unieke wijk in volle ontwikkeling, waar we met elkaar goed voor moeten zo...

in gebiedsplan

39 reacties

2 updates

Toegang tot het water en gebruik van de oevers

Toegang tot het water en gebruik van de oevers zijn thema's die sterk leven op IJburg. Bewoners will...

in gebiedsplan

6 reacties

1 update

Buurtgids verwelkomt (nieuwe) bewoners

Een lokale gids zorgt ervoor dat (nieuwe) bewoners elkaar, de buurt, lokale ondernemers en buurtinit...

in gebiedsplan

5 reacties

1 update

Een verbonden buurt - Lopend vuurtje

100 mensen, 100 dagen, 100 ontmoetingen. Amsterdam Oost telt 130.000 mensen, meer dan 100 nationalit...

in gebiedsplan

1 reactie

1 update

Wij zijn IJburg. (Leer je buren kennen) (Inclusief IJburg)

Op IJburg wonen nu ongeveer 25.000 mensen. Dit zijn heel veel verschillende mensen, een mooie magisc...

in gebiedsplan

5 reacties

1 update

Aanpak Joris Ivensplein

De aanpak van het Joris Ivensplein is in volle gang. Samen met bewoners, ondernemers, de school en va...

in gebiedsplan

5 reacties

1 update

Herinrichting oeverzone Steigereiland-Zuid

De oeverzone van Steigereiland-Zuid is de grasstrook op en langs de dijk, het talud en het water aan ...

in gebiedsplan

2 reacties

2 updates

Niet opgenomen projecten bij deze prioriteit (12)

Waar wonen, werken en spelen wij? Zichtbaar maken van fotografen en filmmakers rond Joris Ivensplein

Op vier plekken in het Piet Zwarthof, de Johan van der Keukenstraat, Daguerrestraat en Joris Ivenspl...

niet in gebiedsplan

6 reacties

Training Mental Health Aid aanbieden aan verschillende partijen

In 2018 zijn we begonnen met het aanbieden van de training Mental Health First Aid (MHFA). In deze t...

niet in gebiedsplan

crossterrein bij de elektriciteitscentrale

Het oogt mij nogal braak, de omgeving van de Uyllanderbrug. Daar is toch wel plek voor een crossterr...

niet in gebiedsplan

6 reacties

woonbootparadijs Pampus of Almere-Pampus

Vergis ik me, of loopt de gemeentegrens van Amsterdam inderdaad tot de Oostvaardersdijk bij Almere P...

niet in gebiedsplan

2 reacties

Puber aan de kook

Veel pubers eten teveel en bewegen te weinig. Vaak wordt dit gezien als de oorzaak van overgewicht b...

niet in gebiedsplan

6 reacties

Onderzoek naar eenzaamheid op IJburg/Zeeburgereiland

Uit de cijfers van de Amsterdamse gezondheidsmonitor 2016 blijkt dat er op IJburg/Zeeburgereiland re...

niet in gebiedsplan

SCHATGRAVERS Zeeburgereiland een projectvoorstel in het kader van veilig en prettig samenleven in een nieuwe gemengde wijk.

Op ons nieuwe eiland wonen steeds meer mensen, jong en oud. En er komen dagelijks nog nieuwe mensen ...

niet in gebiedsplan

26 reacties

Verhalen van onbekende IJburgers

Achtergrond
“IJburg is een wijk met zowel krachtige als kwetsbare bewoners. Het versterken van de rel...

niet in gebiedsplan

14 reacties

Expeditie SET: Kijk in de Wijk

Achtergrond:
Sinds in 2017 bekend werd dat er statushouders naar IJburg zouden komen is er veel aand...

niet in gebiedsplan

14 reacties

Zeeburgereiland Connect

Zeeburgereiland Connect richt zich op het versterken van de verbinding en samenwerking tussen buurtb...

niet in gebiedsplan

8 reacties

Vrouwencafé (Zeeburgereiland en IJburg)

Dit is een maandelijks terugkerende informele activiteit voor vrouwen uit verschillende culturen op ...

niet in gebiedsplan

20 reacties

Zeeburgereiland aan tafel!

4 thema-avonden: koken, eten en inspiratie. Deze informele avonden zijn bedoeld om de eilanders, sta...

niet in gebiedsplan

10 reacties