Prioriteit

Een ruimer aanbod van kunst, cultuur, sport en sociale voorzieningen in de wijk (2019)

Het aanbod van voorzieningen en activiteiten op het gebied van kunst, cultuur en (water)sport op IJburg en op Zeeburgereiland is te beperkt en de culturele en sociale voorzieningen in de stad liggen te ver weg. Het streven is om bij de ontwikkeling van de nieuwe woonbuurten de realisatie van voorzieningen gelijke tred te laten houden met de woningbouw.
Illustration
 


Doelstellingen
  • Meer buurtruimtes en buurtactiviteiten
  • Meer kunst en cultuur in de wijk
  • Meer sportvoorzieningen
  • Waterrecreatie en ecologie in samenhang ontwikkelen
Uitgevoerde projecten bij deze prioriteit (9)
Niet opgenomen projecten bij deze prioriteit (7)