Prioriteit

Een ruimer aanbod van kunst, cultuur, sport en sociale voorzieningen in de wijk (2019)

Het aanbod van voorzieningen en activiteiten op het gebied van kunst, cultuur en (water)sport op IJburg en op Zeeburgereiland is te beperkt en de culturele en sociale voorzieningen in de stad liggen te ver weg. Het streven is om bij de ontwikkeling van de nieuwe woonbuurten de realisatie van voorzieningen gelijke tred te laten houden met de woningbouw.


Doelstellingen
  • Meer buurtruimtes en buurtactiviteiten
  • Meer kunst en cultuur in de wijk
  • Meer sportvoorzieningen
  • Waterrecreatie en ecologie in samenhang ontwikkelen
Uitgevoerde projecten bij deze prioriteit (9)

Meer kunst op IJburg

Bij de bouw van het huidige IJburg is in de eerste jaren op diverse plekken aandacht besteed aan kun...

in gebiedsplan

29 reacties

2 updates

Participatie psychisch kwetsbare bewoners op IJburg vergroten

Onderzoek naar mogelijkheden om de participatie van bewoners met een psychische kwetsbaarheid op IJb...

in gebiedsplan

2 reacties

2 updates

Natuurspeeltuin Diemerpark

Er is wellicht een goede reden dat het er niet is, maar ik denk dat het heel leuk zou zijn voor de b...

in gebiedsplan

37 reacties

1 update

Locaties voor maatschappelijke activiteiten

Het aantal locaties waar maatschappelijke activiteiten kunnen plaatsvinden, is op IJburg gering. Ook...

in gebiedsplan

1 reactie

1 update

Sportopleidingen voor bewoners

De afdeling Sportstimulering biedt opleidingen aan waarin jongeren en volwassenen leren om zelfstand...

in gebiedsplan

3 reacties

1 update

Tweede kunstgrasveld voor voetbal/hockey op het Van Gogh Park IJburg

Er zijn veel kinderen in IJburg en we moeten koesteren dat ze buiten willen spelen.
Er is maar 1 ku...

in gebiedsplan

10 reacties

1 update

Kunstwerk op IJburg

Meer kunst in de openbare ruimte is een veelgehoorde wens onder IJburgers. Dit project is het vervol...

in gebiedsplan

7 reacties

1 update

De groene dijk

In Amsterdam verdwijnt steeds meer groen en komen er steeds meer woningen bij. Dat geldt ook voor IJ...

in gebiedsplan

15 reacties

1 update

Lolaland: 2 jaar vrije speelruimte

LOLA (Stichting Leegstandoplossers Amsterdam) is geland op IJburg! Na Lola Luid in Nieuw-West, Lola ...

in gebiedsplan

22 reacties

2 updates