Prioriteit

Verbeteren fiets- en vaarverbindingen (2018)

Om goed gebruik te kunnen maken van de nabijheid van de stad en alle voorzieningen zijn goede verbindingen naar Amsterdam belangrijk voor IJburgers. Met de ontwikkeling van het Ruimtelijk programma Waterrecreatie wordt ook aandacht besteed aan de ambitie voor toeristische en recreatieve verbindingen over het water naar IJburg. Dit jaar zijn er geen projecten opgenomen voor deze prioriteit.