Prioriteit

Netwerken, informeren en samenwerken (2017)

Het verder uitbouwen van de  samenwerking met bewoners en innovatie van samenwerkingsvormen en zijn belangrijk. Doel is tweeledig: zo veel mogelijk zelfsturing en eigen initiatief in het gebied én optimale samenwerking tussen gemeente Amsterdam en partners in het gebied.

De komende tijd wordt verder gewerkt aan een duurzame infrastructuur voor samenwerking op IJburg. Ook wordt ingezet op verbetering van de transparantie over de ‘agenda’ van IJburg. De ambitie is dat dit ook nieuwe contacten en aanknopingspunten voor eigen initiatief en samenwerking op zal leveren. Onderlegger voor samenwerking zijn altijd de gebiedsagenda en stedelijk geformuleerde opgaves.

Op Zeeburgereiland staat in de nieuwe Sportheldenbuurt het buurtnetwerk nog in de kinderschoenen. Naast bewoners zijn ook ondernemers en professionele partners van belang voor samenwerking aan maatschappelijke opgaves. Hier is  in 2017 een start mee gemaakt. In 2018 wordt verder gewerkt aan het stimuleren van netwerkvorming tussen bewoners onderling, tussen bewoners en maatschappelijke partners en aan verbetering en verbreding  van online netwerken. Hierbij vormen de statushouders in de wijk een extra aandachtspunt.