Persoon

Stef Spigt

Voormalig marktmeester
email: - log in om het emailadres te zien -
Organisaties beheerd door Stef

Coalitie IJburg

Projecten waarvoor Stef contactpersoon is

Opzetten jongerencommunity-netwerk op IJburg

In een apart jongeren-activeringstraject-IJburg, gefinancierd door Ymere en de Alliantie wordt een p...

8 reacties

8 updates

Waarborgen van gevarieerd aanbod (voor jongens en meisjes) op geschikte locaties

Na 1 januari volgt in overleg met Dynamo een programmatische opzet voor Youth side, met specifieke a...

3 reacties

3 updates

Opzetten goed/draaiend overlegstructuur tussen professionals, ondernemers en bewoners (lokaal)

Eerste bijeenkomst belegd in december 2011: uitwisseling van contacten, programmapunten, visie en af...

1 reactie

1 update

Benutten en vergroten van de voordelen van een groot netwerk en van de kennis van eigenaren en huurders

Op een bijeenkomst in november 2012 is naast de ontwikkelingen per Vve gesproken over het thema : En...

4 reacties

4 updates

Doorontwikkelen Haven IJburg

Het stadsdeel is voornemens een projectleider aan te stellen die de opdracht krijgt om korte- en lan...

3 reacties

3 updates

Activiteiten op IJburg vindbaar maken buiten IJburg door ontwikkelen online ‘Kalender’

In de eerste helft van 2013 moet helder worden of een opdracht zal worden verstrekt voor het ontwik

1 reactie

1 update

Visuele identiteit (logo) voor IJburg ontwikkelen en gebruik op bord bij afrit van de A10

Visuele identiteit (logo) voor IJburg ontwikkelen en gebruik op bord bij afrit van de A10, door onde...

1 reactie

1 update

Wijkonderneming in het kader van ‘IJburg Werkt’

Er wordt hard gewerkt aan het opzetten van een wijkonderneming op IJburg die gaat zorgen voor: banen...

8 reacties

8 updates