Floris Hollestelle

Mijn expertise

Mijn achtergrond en ervaring ligt in de psychologie, communicatie en vormgeving. Doordat ik ben komen wonen in De Eenhoorn,  ben ik me gaan bezinnen op community building. Daar maak ik nu met een andere bewoonster De Eenhoorn-nieuwsbrief, een mooi gereedschap om mensen te informeren, te inspireren en bij elkaar te brengen op onderwerpen die hen interesseert. Het gevoel levend te houden dat ze samen in een mooie buurt wonen, en er ook om de buurt veel te vinden is.

Bekijk Floris Hollestelle ook in