Persoon

Ivar Manuel

Professional
werk en hobbies
Portefeuilles:
  • veiligheid
  • groen
  • openbare ruimte
  • verkeer
  • organisatie/middelen
  • inspraak
  • onderwijs
  • kunst en cultuurinitiatieven