Persoon

Janine Hogendoorn

Bewoner
expertise
Breed netwerk, doener, creatieve ideeën, samenwerken en verbinden
email: - log in om het emailadres te zien -
twitter: @RingRingFkm
Organisaties waaraan Janine verbonden is

IJburgDroomt-IJburgDoet