Organisatie

Vreedzaam Amsterdam Oost

Non-profit

‘It takes a village to raise a child’.


Dat is het uitgangspunt van de Vreedzame Wijk. Hoe voeden we onze kinderen op? En wie zijn dat? Is dat ook het buurmeisje? Die jongen die voetbalt op het plein? Wij zijn een beweging van kinderen, jongeren, ouders, buurtbewoners, scholen, organisaties en ambtenaren die zich inzetten voor een buurt waar iedereen erbij hoort, waar kinderen meer leren dan rekenen en taal. 


Samen zijn wij Vreedzaam Oost.  

Deel dit: