organisatie

Stichting Interculturele Participatie en Integratie (Sipi)

Non-profit

Sipi is een gemeentelijk gecontracteerde partij in Jeugdhulp, Wmo (begeleiding) en TaalSchool in Amsterdam. Sipi staat voor Stichting Interculturele Participatie en Integratie.


Onze missie is mensen helpen ‘het heft in eigen handen te nemen’. Sipi ontwikkelt en verbindt maatschappelijke inzichten aan wetenschappelijke kennis.  


Wij hebben de expertise en zijn een partner in het Sociaal Domein, met focus op bereik, cultuursensitiviteit en moeilijk te bereiken doelgroepen.


 


 


 

Deel dit:
Contactpersonen van Stichting Interculturele Participatie en Integratie (Sipi)