organisatie

Care4Oost

Onderneming

Vanuit CARE4OOST maak ik mij sterk voor goede en toegankelijke zorg en ondersteuning voor iedereen in Amsterdam Oost.


Met name voor bewoners die de weg daar naartoe niet goed weten vinden. Dit doe ik door te luisteren naar de behoeften en ervaringen van bewoners, en door mee te denken met zorg- en welzijnsorganisaties over hoe zij hun aanbod nog passender kunnen maken. En met het stadsdeel over hoe zij dit het beste kan faciliteren. Ik maak hierbij gebruik van mijn jarenlange kennis en ervaring binnen zorg en welzijn, mijn cultuursensitieve blik als cultureel antropoloog, mijn uitgebreide netwerk in Amsterdam Oost en mijn kennis van trends en ontwikkelingen binnen het zorglandschap. Ik leg verbindingen tussen bewoners, stadsdeel en zorg- en welzijnsorganisaties waardoor kennis, kracht, inspiratie en middelen worden gebundeld en nieuwe initiatieven op het gebied van zorg en welzijn tot stand kunnen komen. 


Kijk voor meer informatie op www.care4oost.nl  

Deel dit: