organisatie

Stichting Sedrabet

Non-profit

Stichting Sedrabet zet zich in voor een Amsterdam waarin Eritrese statushouders een plek hebben gevonden. Een Amsterdam waarin ze zich thuis voelen, contact hebben met Nederlanders, binding voelen met de stad, en volwaardig meedraaien in de maatschappij. Sedrabet zet zich hiervoor in door een brug te slaan tussen Amsterdam, Amsterdammers en de Eritrese statushouders. Sedrabet vergroot de interactie tussen Eritrese statushouders enerzijds, en Amsterdammers en Amsterdamse organisaties anderzijds. Op deze manier bewerkstelligen wij duurzame contacten en vriendschappen, en verbeteren zo de mogelijkheden van Eritreeërs om te participeren in de Amsterdamse samenleving.


We hebben drie samenhangende en complementaire strategieën ontwikkeld om onze missie in te vullen.


1) Bestendigen en vergroten van ons netwerk onder Amsterdamse Eritrese statushouders


Vanuit onze achtergrond als vrijwilligers in de noodopvang voor asielzoekers aan de Havenstraat in Amsterdam, hebben wij al een grote Eritrese vriendengroep opgebouwd. Kern van onze methode is het vertrouwen van de mensen te winnen door veelvuldig persoonlijk contact over en weer. We komen over en weer bij elkaar over de vloer, en zijn beschikbaar voor hulp en ondersteuning. Stichting Sedrabet wil via de Eritreeërs die wij al kennen deze hulp verder uitbreiden naar mensen uit de Eritrese gemeenschap die nog geïsoleerd zijn en de aandacht goed kunnen gebruiken.


2) Eritrese statushouders wegwijs maken in alles wat de stad ze te bieden heeft.  • Door de mensen thuis te bezoeken en goed te kijken en te luisteren, krijgen we inzicht in wat er nodig is.

  • In gesprek gaan met verschillende initiatieven en organisaties in Amsterdam, al dan niet gericht op nieuwkomers, en waar mogelijk samenwerkingsverbanden aangaan.

  • Vervolgens deze twee aan elkaar verbinden door ze persoonlijk te introduceren en verder te begeleiden met hun contacten.


3) Stimuleren en faciliteren van ontmoetingen tussen Eritrese statushouders en Amsterdammers


Wij organiseren (eventueel in samenwerking met andere partijen) feestjes en andere bijeenkomsten voor Nederlanders en Eritreeërs om elkaar te ontmoeten en van elkaar te leren. Dit kunnen workshops zijn (Enjera vs pannekoeken, of meedoen aan een Eritrese koffie ceremonie) of dansavonden met Eritrese muziek. Het gaat hierbij echt om een uitwisseling van cultuur d.m.v. muziek, eten, dansen, presentaties en gesprekken. Op die manier willen wij Amsterdammers kennis laten maken met de gastvrije Eritrese cultuur en warmte. En andersom.

Illustration
 
Deel dit: