organisatie

De WIJburgerraad

Informele groep, Non-profit, Overheid, Vereniging/club

De WIJburgerraad

De WIJburgerraad is opgezet met als doel één of meerdere posities van stadsdeel adviseur te winnen bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. Je kiest dan 4 adviseurs voor het Gebied IJburg/Zeeburgereiland. Deze gebiedscommissie zal het bestuur van het stadsdeel bijstaan. Dat bestuur zal uit benoemde personen bestaan, aangesteld door het college van B&W, en niet meer uit gekozen politici. Voor meer informatie zie https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/bestuurscommissies/nieuw-bestuurlijk/

Het programma

 Jammer genoeg is deze vernieuwing van de lokale democratie niet of nauwelijks met de Amsterdammers besproken. Een gemiste kans! Dan doen we het maar zelf. Voor het gebied Zeeburgereiland/IJburg wil De WIJburgerraad:

·         Transparantie. De agenda met voorgenomen besluiten die invloed hebben op ons gebied wordt ruim van tevoren gecommuniceerd. Daarop gaan voorstellen en meningen uit het gebied, met argumenten, naar het stadsdeel. Het stadsdeel geeft vervolgens bij haar besluitvorming altijd aan welke voorstellen en meningen wel of niet zijn overgenomen, en waarom.

·         Collectiviteit. De mening van de gebiedsadviseur is er één van velen. Hij of zij doet zijn best om zoveel mogelijk meningen van Zee- en IJburgers naar het stadsdeel te brengen.

·         Géén social media. De ervaring leert inmiddels dat Twitter en Facebook niet echt bevorderlijk zijn voor een beschaafde uitwisseling van meningen. Neem de moeite naar een politiek café (in de regel eens per maand) te gaan als je de agenda interessant vindt en laat zien dat bij de mening een gezicht hoort. Noodzakelijke internet communicatie vindt plaats via Hallo IJburg. Dat is onderdeel van de coöperatie GebiedOnline die kritisch staat tegenover de grote jongens uit Silicon Valley.

·         Experimenteren. De bijeenkomsten van waaruit we collectief het stadsdeel adviseren kunnen verschillende vormen aannemen. Maar experimenteren gaat bijvoorbeeld ook over het zgn. Right to Challenge, waarbij burgers overheidstaken overnemen. Of budgetmonitoring, waarbij je de gemeentelijke geldstromen zo transparant mogelijk maakt. Het gaat om het ontwikkelen van een nieuwe relatie tussen overheid en burger.

·         Adviseren voor 2022. Er heerst toenemende frustratie over het feit dat in de vier jaar tussen de verkiezingen er weinig gelegenheid is om op een constructieve wijze te delen in de besluitvorming. Vooraf meedenken/beslissen is altijd beter dan achteraf bezwaar maken.  Hoe zou het bestuurlijk stelsel van Amsterdam er na 2022 uit moeten zien?   

Mee doen?

Mijn naam is Jeroen Overweel, IJburger sinds 2003. Door mijn werk vroeger en nu ken ik beide kanten van de ‘grens’ tussen gemeente en bewoner/ondernemer. Bovenstaande schetst hoe ik mijn taak zou zien als gebiedsadviseur. Dat doen met gelijkgestemden zou ideaal zijn. Laat me weten of je op de lijst van De WIJburgerraad wil.

telefoon: 06-20278436