Organisatie

De WIJburgerraad

Informele groep, Non-profit, Overheid, Vereniging / club

De WIJburgerraad


De WIJburgerraad is opgericht met als doel om een positie te winnen als stadsdeel adviseur bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. Je kiest dan 4 wijkgenoten uit het Gebied IJburg/Zeeburgereiland die het stadsdeel zullen adviseren. Klik hier voor meer info over het nieuwe bestuurlijk stelsel.


Het programma: Democratie zelf doen


Jammer genoeg is deze vernieuwing van de lokale democratie niet of nauwelijks met de Amsterdammers besproken. Een gemiste kans! Dan doen we het maar zelf. Voor het gebied Zeeburgereiland/IJburg wil De WIJburgerraad:


·         Transparantie. Ik wil graag de IJburgse zaken in de openbaarheid met je bespreken, zodat ik geen ongecontoleerde spreekbuis van belangengroepen wordt. Voorgenomen besluiten die invloed hebben op ons gebied moeten ruim van tevoren worden gecommuniceerd door de gemeente. Daarop gaan voorstellen en meningen uit ons gebied, met argumenten, naar de gemeente. De gemeente geeft vervolgens bij haar besluitvorming altijd aan welke voorstellen en meningen wel of niet zijn overgenomen, en waarom. We kunnen natuurlijk ook ongevraagd advies geven!


·         Collectiviteit. Mijn mening is er één van velen. Ik doe mijn best om zoveel mogelijk meningen van Zee- en IJburgers naar het stadsdeel te brengen.


·         Live! De ervaring leert dat Twitter en Facebook niet echt bevorderlijk zijn voor een beschaafde uitwisseling van ideeën. Neem de moeite naar een politiek café (in de regel eens per maand) te gaan als je de agenda interessant vindt en laat zien dat bij de mening een gezicht hoort. Noodzakelijke internet communicatie vindt plaats via Hallo IJburg (en in de campagne toch een beetje via Facebook).


·         Experimenteren. De bijeenkomsten van waaruit we collectief het stadsdeel adviseren kunnen verschillende vormen aannemen. Maar experimenteren gaat ook over het zgn. Right to Challenge, waarbij burgers overheidstaken overnemen. Of budgetmonitoring, waarbij je de gemeentelijke geldstromen zo transparant mogelijk maakt. Het gaat om het ontwikkelen van een nieuwe relatie tussen overheid en burger.


·         Adviseren voor 2022. Er heerst toenemende frustratie over het feit dat in de vier jaar tussen de verkiezingen er weinig gelegenheid is om op een constructieve wijze te delen in de besluitvorming. Vooraf meedenken/beslissen is altijd beter dan achteraf bezwaar maken.  Hoe zou het bestuurlijk stelsel van Amsterdam er na 2022 uit moeten zien?   


De WIJburgerraad in de media


Een lang interview in het IJburgerNieuws geeft je nog meer informatie over mijn ideeën:


Artikel IJburgerNieuws


 


Wie ben ik?


Mijn naam is Jeroen Overweel, IJburger sinds 2003. Door mijn werk vroeger en nu ken ik beide kanten van de ‘grens’ tussen gemeente en bewoner/ondernemer. Bovenstaande schetst hoe ik mijn taak zou zien als gebiedsadviseur.

Deel dit: