organisatie

Home of Transformation

Onderneming

Home of Transformation, New Earth Empowerment staat in het teken van Leven in Ware Liefde en Eenheid. Leven in Waarheid! Ware Zelf, Ware Natuur, Waarheid, Waar-neming en Waar-des. Het vindt haar bedding in The Divine Feminine, De Aardse Moeder en De Kosmische Moeder. Vanuit dat fundament opent het zich in The Divine Masculine, De Aardse Vader en De Kosmische Vader.


New Earth Empowerment is toegewijd aan het thuiskomen in ons Ware Zelf in ons Menselijk lichaam op Aarde. Bewust ons Ware Zelf ervaren, belichamen, activeren, leven en delen. In Zusterschap betreden wij het onbekende/de leegte. Samen volgen wij de Individuele en Collectieve levensstroom en in geloof, vertrouwen en overgave Transformeren wij het Lichtlichaam van binnenuit. Simpelweg door ruimte te geven aan ALLES dat in ons leeft, dat Bewust Waar-te nemen, te delen en te ont-hechten van ons onware zelf.

Thema Gezondheid, Bewustwording en Welzijn
Deel dit: