Organisatie

Gilde Amsterdam sociaal ondernemerschap

Non-profit, Netwerkorganisatie

Bent u inwoner van Amsterdam en heeft u ondersteuning nodig voor een stichting, vereniging of buurtinitiatief? Zet u zich in voor de leefbaarheid in de stad? Adviseurs van Gilde Amsterdam Sociaal Ondernemerschap kunnen u helpen.


Als u zich inzet voor de Amsterdamse samenleving, maar daarbij tegen problemen op loopt, dan kan een ervaren adviseur van Gilde Amsterdam hulp bieden bij: 


• Financiën: boekhouding, financiële analyse, fondsenwerving, belasting
• Beleid: beleidsplan, beleidsvorming
• Marketing: marketingplan, publiciteitsplan, communicatieplan
• Personeel & Organisatie: coaching, beoordeling, conflicthantering
• Juridisch: rechtspersonen, stichting en vereniging
• Informatica: web(sites), computerondersteuning
• Ondersteuning bestuur: coaching en conflicthantering

Wie zijn de adviseurs?
De adviseurs  hebben in het bedrijfsleven of bij de overheid hun sporen verdiend in verschillende disciplines. Zij zetten hun kennis en ervaring kosteloos en belangeloos in.
Zij kunnen het sociaal ondernemen in uw organisatie vorm geven. U wilt een maatschappelijk probleem op bedrijfsmatige manier aanpakken en daarmee een maatschappelijke verandering teweeg brengen. Bij u staat de maatschappelijke winst op de eerste plaats.
 

Ondersteuning bestuur
Gilde Amsterdam beschikt ook over deskundige medewerkers die uw bestuur kunnen coachen. Deze vrijwilligers nemen GEEN zitting in een bestuur. Wel geven zij waar nodig advies en ondersteuning aan het bestuur of individuele leden. Dit kan maximaal voor de periode van een jaar.

Kijk op de website van het Gilde Amsterdam voor alle informatie

Telefoon  Telefoon 020 625 4450
Contactpersonen van Gilde Amsterdam sociaal ondernemerschap

Ellen Weers

Professional, Gebiedsmakelaar Oostelijk Havengebied
Ik wil deelnemen