Organisatie

Meidenwerker IJtopia, Jongerencoach Ijburg

Onderneming, Non-profit, Overheid, Onderwijsinstellling

Jongerencoach · 2014 tot nu · Amsterdam


-Het bieden van ondersteuning bij hulp vragen van sociale, psychosociale en psychische aard van meiden.

-Het traceren en inzetten van vaardigheden en talenten onder de meiden, ten behoeve van elkaar teneinde de zelfredzaamheid van meiden te vergroten.

-Het bieden van ondersteuning bij het zoeken naar adequate en bij de leef en belevingswereld aansluitende vormen van professionele en informele hulpverlening.

-Het bieden van ondersteuning bij bemiddeling naar adequate hulpverlening, begeleiding tijdens het traject van hulpverlening en nazorg na behandeling.

Genre Klassiek , Latin , R&B , Pop
Telefoon
06- 24180844