organisatie

Kinderdagverblijf Kids & Zo IJburg

Onderneming

Kids & Zo is ontstaan uit het idee dat er meer pedagogisch medewerkster moeten zijn voor de jonge leeftijdsgroep van 3 maanden tot 4 jaar en een breed activiteiten aanbod belangrijk is voor een goede ontwikkeling van baby's en peuters.


Onderwerpen die wij belangrijk vinden zijn:


-3 vaste pedagogisch medewerksters per groep
-een groot activiteitenaanbod met het accent op: creatief, muziek, sport, dans en theater
-een duidelijk praktisch pedagogisch plan
-een goede hygiëne in een ruim opgezet kinderdagverblijf
-een veilige omgeving met een duidelijk protocol


Wij werken met horizontale groepen. In een aparte baby en peutergroep heerst rust, hygiëne en is de veiligheid beter te garanderen. Baby's krijgen geen overdaad aan prikkels. Ook kan het aanbod van activiteiten en spelmateriaal op de leeftijd van de kinderen worden afgestemd en blijft de groep een uitdaging.

Deel dit:
Contactpersonen van Kinderdagverblijf Kids & Zo IJburg