organisatie

Richard Bouwman Sociaal Raadsman

Onderneming, Non-profit

In mijn hoedanigheid als raadsman begeef ik mij vooral in de hoek van de sociale advocatuur. De rechtzoekenden namens wie ik optreedt leven bijna altijd op het bestaansminimum. De zaken die ik behartig zijn van uiteenlopende aard maar veel voorkomende zaken zijn huurgeschillen, rechtsproblemen uitkeringsinstanties, schulden en strafzaken. De financiering van de door mij verleende rechtsbijstand wordt gedaan door de overheid. Er is een organisatie, te weten de Raad voor Rechtsbijstand, die hier op toe ziet.


Naast het verlenen van rechtsbijstand probeer ik de rechtzoekende ook bewust te maken van de positie waarin hij of zij verkeert. M.i. is er bij veel van mij cliënten weinig inzicht in de rechten en plichten die zij hebben. Mede daardoor werk ik veel samen met maatschappelijke organisaties omdat ook deze vaak zich bezighouden met een bewustwordingsproces. Graag zou ik dan ook met meerdere organisaties op Ijburg gezamenlijk optrekken om de multi-problematiek van rechtzoekenden aan te pakken. Mijn hoop is dat er de bereidheid is bij de verschillende organisaties om samen te werken.


Met vriendelijke groet,


Richard Bouwman


Sociaal Raadsman


020 - 664 08 48

Deel dit:
Standaardlocatie
Contactpersonen van Richard Bouwman Sociaal Raadsman