Organisatie

Natuur- en milieueducatie

Overheid

NME Fonds 2016


Het NME-fonds ondersteunt initiatieven voor natuur- en milieueducatie in Amsterdam. De gemeente Amsterdam heeft het fonds ingesteld om een extra impuls te geven aan natuur- en milieueducatie in Amsterdam. In 2016 is er ruim  € 18.000 euro beschikbaar om initiatieven uit de stad te ondersteunen. ANMEC voert het fonds uit in opdracht van de gemeente Amsterdam en laat een onbezoldigde commissie de aanvragen beoordelen.

Welke initiatieven komen in aanmerking voor financiële ondersteuning?
De belangrijkste voorwaarden zijn:U heeft een goed idee voor een natuur- en milieueducatieproject met de bewoners van Amsterdam
U bent actief of werkzaam bij een buurtgroep, groengroep, natuurorganisatie of milieu-instelling in Amsterdam
De andere voorwaarden en toetsingscriteria.

Hoe kan ik een aanvraag indienen?
U kunt een aanvraag indienen met behulp van het aanvraagformulier dat u vindt op de website.  Het volledig ingevulde formulier, met eventuele bijlagen ter verduidelijking, moet op 1 april 2016 in ons bezit zijn. U kunt dit mailen of sturen naar ANMEC. Aanvragers horen uiterlijk 15 mei 2016 of de subsidie is toegekend.

Heeft u nog tips voor mij?
Het NME fonds ontvangt jaarlijks meer projectvaanvragen dan zij kan toekennen. Om meer kans te maken op een bijdrage staan hier een aantal tips:
Breng duidelijk het educatieve element in de aanvraag over. Educatie is het uitgangspunt voor het NME-fonds!
Laat zien dat andere organisaties en/of mensen uit de doelgroep achter uw idee staan.
Kies liever één duidelijke doelgroep dan meerdere verschillende (zoals hoofddoelgroepen en nevendoelgroepen).
Voer in de begroting niet alleen de materiaalkosten op, maar maak ook de arbeidsuren van de medewerkers of vrijwilligers inzichtelijk. Deze kun je opvoeren als eigen bijdrage, waardoor het project meer cofinanciering heeft.
Noemt u samenwerkingspartners, toon die samenwerking dan concreet aan.

Komt u er niet helemaal uit, neem dan gerust contact op met Annette de Vries.

Welke aanvragen werden eerder goedgekeurd?
In de loop van de jaren heeft het NME-Fonds een grote verscheidenheid aan educatieve initiatieven ondersteund. Van klein tot groot. In 2015 ontvingen zes initiatieven ondersteuning voor hun project.

Telefoon  020 622 54 04
Personen verbonden aan Natuur- en milieueducatie

Ellen Weers