Verslag themasessie Natuur en groen 28 mei 2014

Op 28 mei jl. vond een themasessie plaats met als onderwerp 'Natuur en groen'. Zo'n 30 IJburgers waren in de FlexBieb aanwezig om de wensen op dit gebied te bespreken. Zie hier een overzicht van deze wensen.

Om zo goed mogelijk aan te sluiten op de activiteiten die al plaatsvinden, en te voorkomen dat dingen dubbel gedaan worden, is vooraf een inventarisatie gemaakt van lopende projecten. Zie hier een overzicht van de lopende projecten. Je vindt hier de projecten die door het stadsdeel worden uitgevoerd, aangevuld met diverse projecten die door bewoners zijn geïnitieerd.

Bij de aanwezigen bleek de meeste interesse zich te richten op de volgende wensen:

1. Een klimboom voor kinderen

Een klimboom is voor kinderen een laagdrempelige en leuke manier om spelend met de natuur in aanraking te komen. Het zou een echte boom kunnen zijn, die naar IJburg wordt verplaatst, of een dode boom, die liggend kan worden neergelegd. Afgelopen weekend bij OERRR is hierover ook al contact geweest met Natuurmonumenten, en er lijken mogelijkheden te zijn. Erna van As heeft zich opgeworpen als trekker en zoekt dit verder uit. Succes, Erna!

Reageer

2. IJburg Rangers

IJburg Rangers is een natuurclub die workshops en excursies organiseert over de natuur in het Diemerpark, de Diemervijfhoek, IJdoornpolder, etc. Het plan komt uit de koker van het team achter de Boerderij op IJburg. Er zijn vrijwilligers nodig voor het maken van het programma en het begeleiden van kinderen. Er lijkt voldoende interesse om direct na de zomervakantie te kunnen starten, bijv. op woensdagmiddag en zaterdag. Voor vrijwilligers geldt dat ze niet deskundig hoeven te zijn: er zal voldoende kennisoverdacht plaatsvinden, zodat praktisch iedereen hierbij kan helpen. Robert Borghuis en Zita Pels werken dit plan verder uit, met ondersteuning van bioloog Barry van der Kuinder. Succes!

Reageer

3. Meer groen, o.a. hanging baskets

Veel IJburgers missen groen in de straat. Het stadsdeel stimuleert al geveltuinen en groene boomspiegels (zie onderaan deze pagina), maar 'hanging baskets' zitten nog niet in het standaard aanbod. Vooral voor de IJburglaan en de Pampuslaan, worden hanging baskets als een goede manier gezien om de wijk groener te maken, maar er is vanavond niemand die dit wil trekken. Wellicht is er iemand die dit verslag leest, die dit wil oppakken... Wel zijn er diverse aanwezigen die voor hun eigen straat gaan onderzoeken wat de mogelijkheden zijn. Als er ontwikkelingen zijn, deel dat dan svp als reactie op deze wens. Bedankt alvast!

Reageer

4. Alle daken van IJburg groen

Groene daken bieden enorm veel voordelen, zoals betere isolatie, minder lawaai bij het regenen, meer vogels, schonere lucht, etc. Veel van deze voordelen zijn nog onbekend, en ook kent bijna niemand de subsidie-mogelijkheden voor de aanleg. Luc Glasbeek werpt zich op om de groene daken te gaan promoten. Als eerste stap wil hij samen met een VvE de mogelijkheden gaan onderzoeken. Door collectief te werken kunnen de procedures bij het stadsdeel wellicht eenvoudiger doorlopen worden, en kunnen inkoopvoordelen worden behaald. Zodra er een start is gemaakt kan op Hallo IJburg een kaart worden opgenomen waarop de groene daken van IJburg worden getoond, om zo andere partijen te stimuleren om mee te doen. Luc, veel succes!

Reageer

5. Zelf eten verbouwen en meer eetbaar gemeentegroen

Op IJburg zijn al diverse moestuinen, zoals op steigereiland-noord, kavel 1, kavel 13a, garden of life (in blok 30) en moes32. Uiteraard verbouwen ook veel bewoners groenten en fruit in hun eigen tuin. In het Diemerpark kan fruit geplukt worden (bramen). Ninon Vermeulen wil graag onderzoeken of de lokale voedselvoorziening kan toenemen. Het initiatief River of Herbs werd genoemd om mogelijk bij aan te sluiten (http://www.riverofherbs.org/). Er werden al veel opties genoemd: prikbord om eten uit eigen tuin te delen, adopteren van publiek groen, geveltuinen, strooien van zaden, etc. Er is een groepje geformeerd dat deze ideeen verder onderzoekt en uitwerkt. Succes, Ninon en meedoeners!

Reageer

6. Zelf compost maken van GFT-afval

Zo’n 40 % van ons huishoudelijk afval bestaat uit groente-, fruit en tuinafval (GFT). Dit wordt op dit moment niet gescheiden ingezameld, terwijl er prima compost van gemaakt kan worden. Dit compost kan o.a. gebruikt worden om de zandgrond van IJburg te veranderen in rijke aarde, zodat meer tuinbouw mogelijk is. Marije van der Laan wil graag onderzoeken of gescheiden inzameling mogelijk is op IJburg. We zouden ook zelf op sommige plekken inzamelplaatsen kunnen maken. Ook het stadsdeel probeert op dit moment meer afval te scheiden, zie bezoek van Riny de Jonge aan IJburgDroomt-IJburgDoet. Julia Mandle kon niet aanwezig zijn vanavond, maar wil graag het zelf compost maken op IJburg stimuleren. Julia en Marije, veel succes!

Reageer

Hieronder nog twee links voor het adopteren van een boomspiegel of het aanvragen van een geveltuin

www.oost.amsterdam.nl/vrije-tijd/natuur-milieu/adopteer-boomspiegel

www.oost.amsterdam.nl/vrije-tijd/natuur-milieu/geveltuinen/

Jeroen van der Zant heeft veel ervaring met de boomspiegels. Heb je een vraag, dan kan je hem altijd benaderen.

 

De volgende themasessie is op woensdagavond 2 juli. Onderwerp is dan Theo van Goghpark, waarbij we vooral kijken naar het park als recreatiegebied. Locatie en agenda volgen. We informeren je per email als je minstens een wens op het kompas hebt ingevuld of gedeeld.

Home