Bericht

Voortgang onderzoek OV-fietsverbinding Zeeburgereiland

Geplaatst op 15 november 2022, 15:58 uur
Illustration

Op Zeeburgereiland heeft de gemeente Amsterdam eerder onderzocht welke lijnen en routes geschikt zijn voor een nieuwe OV (openbaar vervoer) en fietsverbinding. In de huidige fase van het onderzoek wordt er gekeken naar de manieren waarop deze lijnen en routes gemaakt kunnen worden. Op basis hiervan wordt bepaalt we wat de kosten en effecten op de omgeving zijn.

Voorkeursalternatief

Uiteindelijk stelt de gemeente een voorkeursalternatief voor aan het college van burgemeester en wethouders. De formele inspraak start in het voorjaar van 2023. Op basis van de inspraakreacties, kunnen nog wijzigingen aangebracht worden in het voorkeursalternatief.  Daarna wordt het voorgelegd ter vaststelling aan de gemeenteraad.

Deel dit: