Bericht

Twijfels over uitbreiden van sportterrein Diemerpark

Geplaatst op 1 augustus 2022, 18:23 uur
Illustration

Groot nieuws over het Diemerpark! Het college van B&W wil het plan voor uitbreiden van het sportterrein in het Diemerpark met vier velden niet zondermeer doorzetten. Als reden daarvoor wordt opgegeven dat de kosten daarvan te hoog zijn.
Er wordt nu onderzocht “of uitbreiden van het sportterrein tegen lagere kosten mogelijk is”. Maar ook andere mogelijkheden worden onderzocht.
Daartoe behoren handhaven van de huidige situatie, uitbreiden met een “beperkt” aantal velden, en ook: verplaatsen van één van de sportverenigingen naar het Strandeiland of Buiteneiland.
De verwachting is dat het onderzoek in november gereed is. Daarna zal er een besluit genomen worden.

Deel dit: