Bericht

Geef je mening over het Diemerpark

Geplaatst op 24 december 2021, 11:26 uur

Het gemeentebestuur wil het sportterrein en het parkeerterrein in het Diemerpark flink uitbreiden. 
Maar dat kan niet zomaar. Het past niet in het bestemmingsplan.
Daarom is een advies  nodig van de Technische Adviescommissie Hoofdgroenstructuur (TAC).
De TAC bracht al twee keer een negatief pre-advies uit.  Het plan voldoet niet aan de beleidsregels voor de Hoofdgroenstructuur.
Het is te groot voor het groentype ‘sportpark’ en zou ten koste gaan van het groentype ‘struinnatuur’.
Er lijkt nu een truc bedacht te zijn om een derde negatief TAC-advies te ontlopen. Uit het (concept) ‘Beleidskader Hoofdgroenstructuur’ dat onlangs ter inzage is gelegd, blijkt dat men het gebied met groentype ‘sportpark’ flink wil vergroten.
Dus in plaats dat men het plan aanpast aan het beleid, zoals een goed bestuur betaamt, past men het beleid aan het plan aan.

Tot en met 13 februari 2022 kan je jouw mening geven over het nieuwe plan voor de Hoofdgroenstructuur.
We nodigen iedereen met hart voor het park uit om van zich te laten horen!
Dat kan via een formulier op de gemeentelijke website: https://formulier.amsterdam.nl/thema/wonen/inspraak-hoofdgroenstructuur/

Op 18 januari vanaf 16u30 zal er een online informatiebijeenkomst zijn.
Daarvoor kan je je aanmelden via e-mail: hoofdgroenstructuur@amsterdam.nl
Zegt het voort! Zegt het voort!

Deel dit: