Bericht

Cameratoezicht Pampuslaan IJburg

Geplaatst op 15 december 2021, 18:55 uur
Illustration

Er komt cameratoezicht op de Pampuslaan in IJburg, in ieder geval tot half maart 2022. Burgemeester Femke Halsema vindt cameratoezicht noodzakelijk voor de handhaving van de openbare orde en veiligheid in de omgeving van de Pampuslaan.
De burgemeester heeft dit besluit genomen omdat er veel meldingen zijn van jongerenoverlast. We halen de camera’s weer weg wanneer cameratoezicht niet meer noodzakelijk is bij het handhaven van de openbare orde en veiligheid.

Overlast
Groepen hangjongeren veroorzaken rotzooi in de omgeving, geluidsoverlast en hinder voor de bewoners en ondernemers. Er is ook sprake van vernielingen en intimidatie. Met behulp van cameratoezicht kunnen de politie en handhavers van de gemeente sneller ingrijpen bij overlast en criminaliteit. De camera’s staan in directe verbinding met de politie.

Zorgvuldig
Met de camera wordt niet door ramen naar binnen gekeken bij woningen. De camera is bedoeld om de openbare ruimte in beeld te brengen. De politie en de gemeente gaan zorgvuldig om met de opgenomen beelden. De opnames worden na 28 dagen gewist. Bij strafbare feiten worden de camerabeelden langer bewaard voor opsporing.

Incidenten melden
De gemeente roept de bewoners en ondernemers op om extra alert te zijn. Meld incidenten aan de gemeente en de politie.

  • Bel het nummer 14020 van de gemeente als u overlast ervaart;
  • Bel het noodnummer 112 als u verdachte situaties ziet of als u acuut gevaar merkt;
  • Bel 0800-7000 voor anoniem melden;
  • Bel met het politienummer 0900-8844 bij niet-spoedeisende zaken, of voor contact met de wijkagent.
Illustration
 
Deel dit: