Bericht

Onderzoeksenquête effect natuurinclusief bouwen (survey English also)

Geplaatst op 4 december 2021, 20:54 uur
Illustration

Een groene en leefbare stad is erg belangrijk voor de Gemeente Amsterdam. Door middel van verschillende maatregelen wordt de stad groener en duurzamer. Dit heeft als voornaamste doel om de stad klimaatbestendig te maken en de biodiversiteit te verhogen. Uiteraard is het woongeluk van bewoners net zo belangrijk.

Wij, als studenten Toegepaste Biologie van Aeres Hogeschool Almere, hebben in samenwerking met Amsterdam Green Campus de opdracht gekregen om het woongeluk ten opzichte van de natuurinclusieve maatregelen te onderzoeken. Voor dit onderzoek vragen wij bewoners van IJburg, de Indische Buurt en Rivierenbuurt om deze enquête in te vullen. Wij zijn benieuwd naar uw mening over de verschillende maatregelen die genomen worden om de stad meer natuurinclusief te maken.

Het doel van deze enquête is het meten van de invloed van natuurinclusieve maatregelen op het woongeluk van bewoners. Met deze informatie kan in de toekomst natuurinclusieve maatregelen genomen worden die ook bijdragen aan het woongeluk van de bewoners.

De enquête wordt anoniem afgenomen. Het invullen van de enquête neemt ongeveer 10 minuten in beslag.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=lOYABITQ5kCg_TdImvDhG0yLEj3G6thKupkSJCaW-1hUMTBWMVcwVDFYUjBFQkpQSkJZVlk1MFVSWC4u  

Alvast bedankt voor uw deelname.

Met vriendelijke groeten,

Dennis, Linde, Merel, Sienna, Sophie en Willem.
Studenten Toegepaste Biologie, Aeres Hogeschool Almere

*Amsterdam Green Campus is een stichting van de Universiteit van Amsterdam. Met partners van binnen en buiten de UvA, zoals bedrijven en publieke instellingen wordt er samengewerkt op het gebied van duurzaamheid.

============

A green and liveable city is very important to the City of Amsterdam. By taking various measurements, the city is becoming greener and more sustainable. The main goal is to make the city climate proof and to increase biodiversity. Of course, the residential satisfaction of residents is just as important.

We, as Applied Biology students at Aeres Hogeschool Almere, have been asked in cooperation with Amsterdam Green Campus to investigate the residential satisfaction in relation to the nature-inclusive measurements. For this research, we ask residents of IJburg, the Indische Buurt and Rivierenbuurt to respond to this survey. We are interested in your opinion on the various measures taken to make the city more nature-inclusive.

The purpose of this survey is to measure the influence of nature-inclusive measures on the residential happiness of residents. With this information, nature-inclusive measures can be taken in the future that also improve the residents' well-being.

The survey is carried out anonymously. It will take about 10 minutes to complete the survey.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=lOYABITQ5kCg_TdImvDhG4fa35yMKnNGsTtj8bh5ZbhUREJPNkVGOUZaWTdWOTQ3N1E0T0RaU1hSTC4u  

Thank you in advance for your participation.

Yours faithfully,

Dennis, Linde, Merel, Sienna, Sophie en Willem.
Applied Biology students, Aeres Hogeschool Almere 

Deel dit: