Bericht

Vooraankondiging Buiteneiland

Geplaatst op 6 oktober 2020, 10:18 uur

IJburg is te gast in de natuur en Buiteneiland zal het natuurlijke slotstuk vormen van de archipel. De zogeheten concept Projectnota Buiteneiland is bijna afgerond en na akkoord van B&W klaar om vrijgegeven te worden voor inspraak gedurende een periode van 6 weken. Dit staat gepland na de B&W-vergadering van 20 oktober a.s. Omdat we veel waarde hechten aan de relatie met de directe omgeving willen wij u nu al meenemen in het proces en de inhoud.

Besluitvormingsproces
Mogelijk heeft u eerder vernomen dat we bezig zijn met de plannen die er zijn voor het realiseren van “Buiteneiland”. Nog even in het kort het proces tot heden. Op 24 september 2019 is de Principenota voor Buiteneiland vastgesteld door het college van Burgemeester en Wethouders. Bij de vaststelling van de Principenota heeft het college opdracht gegeven voor het opstellen van een Projectnota voor de grote lijnen van het ruimtelijk ontwerp en het programma van Buiteiland en voor het voorbereiden van een Investeringsnota. Inmiddels is de concept Projectnota bijna afgerond en na akkoord van B&W klaar om vrijgegeven te worden voor inspraak. Dit staat gepland na de B&W-vergadering van 27 oktober a.s.

Vraag
En dan hebben wij nog een vraag: Door de coronacrisis kan inspraak niet meer op de traditionele manier plaatsvinden. Een “fysieke” inloopavond kunnen wij dus helaas niet meer organiseren. Omdat het voor ons heel belangrijk is dat de nieuwe digitale manier van inspraak voor iedereen prettig/ toegankelijk is, zijn wij benieuwd waar uw voorkeur naar uitgaat.

We horen graag van u welke van de drie onderstaande varianten u het prettigst vindt;
    Plenaire sessie, een langere presentatie met minder focus op interactie
    Spreekuur, bij een specifieke vraag kan u in gesprek met een specialist uit het team
    Kleine werkgroep, in kleine groepjes krijgt u een toelichting op het plan en is er uitgebreid de gelegenheid tot het stellen van vragen

Daarnaast zijn we benieuwd wat u een geschikte lengte voor een online is. U kunt uw voorkeuren mailen naar buiteneiland@amsterdam.nl

Naam Buiteneiland
Verder zijn we benieuwd naar uw mening over de vraag van het eiland. Alle namen van de eilanden van IJburg zeggen iets over het karakter van het gebied, zo hebben we bijvoorbeeld Haveneiland en Strandeiland. Voor Buiteneiland zijn we benieuwd of u dit een passende naam vindt of dat u een geschiktere naam kunt bedenken. Wij zijn gecharmeerd van de naam Parkeiland.

U kunt uw voorkeuren mailen naar buiteneiland@amsterdam.nl
Illustration
 
Deel dit: