Update

Project-update bij Aanpak Joris Ivensplein

Geplaatst op 29 januari 2020, 20:02 uur
Anders
De uitvoering van de Natuurspeeltuin loopt. Als dat is afgerond zijn de voornaamste ambities uit de oorspronkelijke inventarisatie met de buurt en ondernemers gerealiseerd. Daarmee zijn de doelen van het gebiedsplan 2019 dan bereikt. De integrale aanpak loopt door, maar komt op een lager pitje te staan. In 2020 zullen we de stand opnemen en kijken in hoeverre er nog verdere acties ondernomen worden.
Deel dit: